Ressurspersoner i narkotikaføring v. 1.1, 19.04.2017

 

RESSURSPERSONER I NARKOTIKAFØRING                

 

Hensikt:

Ha kontroll på bruk av smertestillende narkotiske midler samt utlån til andre poster. Narkotikaoversikten skal gjøre narkotikaoppgjøret lettere for posten og apotekets personale.

 

Omfang:

Ressurspersoner som har overoppsyn med føring av narkotikaregnskapet.

 

Ansvar:

Avdelingssykepleier har ansvar for at navngitte ressurspersoner i posten får opplæring i føring av narkotikaregnskapet. Ansvaret bør rullere, minst 1 år om gangen, slik at alle blir godt kjent med føringen. Ressurspersoner må være kjent med prosedyre vedrørende føring av narkotika i kompetanseoppbyggingsheftet Kap. 1.6 – 1.9 i legemiddelhåndbok på intranettet.

 

Beskrivelse:

Ressurspersoner skal motivere/veilede sykepleiere i rett føring. Minimum hvert kvartal utarbeides det en oversikt over postens mottak, forbruk og svinn av de enkelte preparater. Unntak avtales med apoteket.

 

Avvik:

Apoteket gir tilbakemelding ved for stort svinn. Avdelingssykepleier tar dette opp på postmøter/personalmøter. Alle sykepleiere er ansvarlig for å få opplæring i narkotikaføring, evt. via fadder.

 

Kilder:

Standard utarbeidet av apotek, revidert 01.01.05.