Fødselsavtale- skal sendes til seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg v. 2.0, 13.10.2020