Fosterdiagnostikk MF
Doppler arteria cerebri media
Doppler arteria uterina
Placenta til histologi
Singel umbilical artery - SUA
Tvilling-tvilling transfusjonssyndrom_ TTTS. Selektiv IUGR