PH-måling 24 timers - Pasient informasjon v. 1.5, 17.11.2016