Legemidler barsel v. 2.7

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Forandringer er understreket.

 

Rutiner for føring av legemidler: Legemiddelhåndtering ved Føde-Barselavdelingene

 

Legemidler som administreres av jordmor:

 

Til barselkvinnen:

 

 Smertelindring ved etterrier/rifter/episiotomi1

         Paracetamol (Panodil®) p.o/supp 1000 mg inntil x 4 per døgn og Ibuprofen (Ibux®)200-400 mg inntil 4 ganger daglig.

         Ved mer uttalte smerter gis Oksykodon (Oxynorm®) 5 mg i tillegg til Paracetamol.

         Ved episiotomi anbefales forebyggende smertelindring: Paracetamol (Panodil®) 1000 mg x 2 og Ibuprofen (Ibux®) 400 mg x 2 i to døgn

         Ved sfinkterruptur: Paracetamol (Panodil®) 1000 mg x 3 og Ibuprofen (Ibux®) 400 mg x 3 i 3 dager. Duphalac (Laktulose) 10 ml x 3, anbefales brukt i 1-2 uker etter fødsel.

         Evt Diclofenac­na­trium (Diclofenac®) 50 mg inntil x 3 daglig p.o./supp (NB! NSAID, må gis i stedet for Ibuprofen, ikke i tillegg).

 

 

Smertebehandling etter sectio;

0. dag:            Paracetamol (Panodil®) p.o/supp 1000 mg x 4

+Ibuprofen (Ibux®) 40 0mg x 4 daglig.

+ Oksykodon (OxyContin®) <70kg: 10 mg x 2 / >70kg: 20 mg x 2 daglig

Ved gjennombruddssmerter 0.- 2. dag Oksykodon (OxyNorm®) 5 mg ved behov

1. dag:            Som ovenfor.

2. dag:            Paracetamol (Panodil®) p.o/supp 1000 mg x 4

+Ibuprofen (Ibux®) 400 mg x 4 daglig.

3.dag:             Paracetamol (Panodil®) p.o/supp 1000 mg x 4

+Ibuprofen (Ibux®) 400 mg x 4 daglig.

 

Ved sterke smerter kan oksykodon (Oxynorm®) 5-10 mg gis ved behov inntil x 4 per døgn.

 

 

NB! NSAIDs (Ibuprofen, Diclofenacnatrium) bør ikke gis til de som har/tidligere har hatt blødning/magesår eller som har gjennomgått fedmekirurgi (Gastric bypass/Gastric sleeve).

Forsiktighet utvises ved ulcerøs colitt, Crohns sykdom og alvorlig astma.

 

Stimulering av utdrivningsrefleksen ved amming:

Oxytocin (Syntocinon®) nesespray, 1 spraydose i ett nesebor 5 min. før amming NB! Gis kun på indikasjon (mammaekirurgi, stort vekttap hos barnet, mastitt mm).

 

Laktasjonshemming2,3,4:

I de fleste tilfeller anbefales ikke-farmakologiske metoder for å hemme laktasjon.

 

Kabergolin (Dostinex®):

<24 timer: 0,5 mg 2 tbl x1

>24 timer eller etablert amming: 0.25 mg hver 12. time i to døgn, tilsammen 1 mg.

 

Kontraindisert ved alvorlig psykose, leversvikt, ikke-behandlet hypertensjon. Skal tas sammen med mat.

 

Jernpreparater: Anemi, jern og blod              

 

Immunglobulin anti-D:

Gis til Rh-negative mødre som ikke har dannet antistoff - hvis barn er Rh-positive. Immunglobulinet skal gis:

         i svangerskapsuke 28 ved påvist Rh-positiv foster ved prenatal genotyping.

         i tillegg etter fødsel så snart barnets blodprøve foreligger- senest 72 timer etter fødsel, selv når profylakse er gitt før fødselen. (Foreligger ikke barnets blodprøvesvar, bør immunglobulin gis.)

         gis ved Rh+ foster etter ekstern vending/vendingsforsøk. (Foreligger kun Rh-neg svar fra kvinnen gis profylakse).

Immunglobulin anti-D (Rhophylac©) 1500 IE/2ml gis im. Ved pregravid BMI>30 eller vekt > 100 kg skal samme dose settes iv.

 

Immunisering / Blodtypeserologi i svangerskap

 

Hemoroidemidler: Prednisolon/cinkokainhydrocl. (Scheriproct®) 2-3 x daglig (maksimalt 2 uker). Reseptfri bruk er begrenset til 1 uke.

 

Overfladiske flebitter: Mukopolysakkaridpolysulfat (Hirudoid®). Salven masseres lett inn i det aktuelle område 2-4 ganger daglig eller appliseres med en kompress påført salve.

 

 

Til barnet:

 

Per oral K-vitamin

se Legemidler som brukes ved fødeavdelingene

 

 

Legemidler som skal forordnes av lege:

 

Antibiotika5:

 

Endometritt postpartum/ Barselfeber

 

Aminoglykosider - praktisk bruk i Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

Amming og mastitt

 

 

Antikoagulantia: Tromboseprofylakse post partum

 

 

Søvnvansker: Zopiclon (Zopiclone®) 5-7,5 mg tbl ved behov.

 

 

REFERANSELISTE:

 

1)    https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Perinealruptur/

 

2)    http://legemiddelhandboka.no/Terapi/19941?expand=1  (Søkt på: 22.05.2015)

 

3)    http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/58116  (Søkt på: 22.05.2015)

 

4)    https://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/terapikapitler/genitale-infeksjoner/barselfeber-puerperal-sepsis/Sider/default.aspx (Søkt på: 29.06.2015)

 

5)    RELIS, Regionalt legmiddelinformasjonssenter og Trygg Mammamedisin