Ressurspersoner i sårbehandling/sårkontakter v. 1.0

RESSURSPERSONER I SÅRBEHANDLING/SÅRKONTAKTER

 

Hensikt:

Felles forståelse for sårkontaktenes arbeidsområde og ansvar Kirurgisk-ortopedisk klinikk. Optimal utnyttelse og riktig bruk av sårbehandlingsutstyr.

 

Omfang:

Prosedyren omfatter ressurspersoner i sårbehandling tilknyttet hver enkelt post i klinikken.

 

Ansvar:

Avdelingssykepleier har ansvar for å ha navngitte ressurspersoner i posten og bidra til ·at de får den nødvendige opplæring.  Den medisinske diagnose skal være stilt av lege og sårbehandling kan kun ordineres av legen, jfr. helsepersonelloven § 5.(delegering)før oppstart av sårbehandling.

Ressurspersoner i sårbehandling skal være seg sitt ansvar bevisst i forhold til å kjenne prosedyrer og teknikker slik at de til enhver tid er kvalifisert til å utføre sårstell/sårbehandling og undervise annet pleiepersonell ved posten.

Forutsettes at de til enhver tid sørger for å holde seg faglig oppdatert.

 

Beskrivelse:

Kirurgisk-ortopedisk klinikk har 2 ressurspersoner i forhold til bruk av Sårbehandling/sårprosedyrer

Ressurspersonene er ledet av avdelingssykepleier på tilhørende post.

 

Kvalifikasjonskrav:

Sykepleiere som har interesse for, eller lang erfaring med sår behandling, (ønskelig med videreutdanning). Videre må de ha evnen til å inspirere, støtte og oppmuntre kolleger i arbeidet med sårbehandling.

 

Rolle/ansvar:

  • Være avdelingssykepleiers /klinikkoversykepleiers støttespillere.
  • Stimulere personalet til videreutvikling av sårbehandling.
  • Veilede kolleger og drive oppfølgingsarbeid for å sikre at prinsipper for riktig sårbehandling blir fulgt.
  • Støtte den enkelte sykepleier i å utarbeide gode sårjournaler/behandlingsplaner ved postene
  • Være tilgjengelig for nye medarbeidere i hele klinikken i forhold til opplæring og tilrettelegging for praksis

 

Kilder:

-                      Helsepersonelloven § 4 og § 16.(forsvarlighetskravet)

-                      Pasientrettighetsloven § 3-2 i 4.ledd og § 4-6. og § 4-1.