Mal for medisinskfaglige prosedyrer Kvinneklinikken v. 1.3

NB: Max 250 ord i medisinsk faglige prosedyrer

Skrifttype: Verdana, str. 10 i tekst, str. 12 i overskrifter

Prosedyre Kvinneklinikken SUS© 
Endringer fra forrige versjon er understreket

1. Diagnose:

 

 

 

2. Anamnese:

 

 

 

3. Symptomer/Klinikk:

 

 

 

4. Klassifisering:

 

 

 

5. Supplerende undersøkelser:

 

 

 

6. Behandling:

 

 

 

7. Oppfølging:

 

8. Pasientinformasjon: Sett inn link til eventuell pasientinformasjon

 

 

9. Kilder/Referanser: Inntil tre referanserunder dette punktet. Dersom flere kan de lenkes til prosedyren via relatert-vedlegg.