Tiltakskort varsling og oppmøte. Kvinne - og barneklinikken (Beredskapssituasjoner) v. 1.16

Prosedyre Kvinne- og barneklinikken, SUS ©
Endringer er understreket 

 

Innkallingen av personell gjøres på følgende måte:

 

Fase 1 alarm:

Ved fase 1 alarm innkalles nøkkelpersonell i avdelingen/enheten fra listen via HelseCim.

Definert nøkkelpersonell innkalles og samles på Kvinneklinikkens ekspedisjon. Kontakt klinikksjef Oddny Hovtun Bjorland (tlf. 971 43 453). Klinikksjef er kvinne – og barneklinikkens representant i operativ beredskapsledelse, stedfortreder Marit Halonen Christiansen. Hvis det ikke oppnås kontakt med dem, kan beredskapsvakten ringes (tlf. 909 19 035)

 

Etter beskjed fra operativ beredskapsledelse vurderer nøkkelpersonell fortløpende behov for å kalle inn mer personell.

NB! Gyn/fødevaktene og forvakt barnelege innkaller bakvakt som har hjemmevakt med privat mobilnr.

Dersom hendelsen er på dagtid informeres seksjonsoverleger og avdelingssykepleiere/avdelingsjordmødre.

Se varslingslister med telefonnummer i beredskapspermen, evt. rapport 80 i GAT


Nøkkelpersonell Kvinne - og barneklinikken:

Navn

Stilling

Calling

Mobil/VIP

Mobil-evt. fast-telefon

Møtt

Kvinne-klinikken

 

 

 

 

 

Astrid Rygh

Avdelings-overlege

Calling *4-9468

90 01 94 38

90 01 94 38

 

Torill Tegle Brådland

Jordmor/
sjukepleie faglig koordinator

 

VIP 561667(90799817)

95 76 23 31

 

Marit Halonen Christiansen

Avd.sjef

Calling *4-3283

90 12 90 89

51 11 77 33

Eva Næss

HMS, kvalitet -og pasientsikkerhetskoordinator

 

91 31 15 86

91 31 15 86

 

Vakthavende– lege Kvinneklinikken

 

Calling:

Fødevakt 1:
*4-9013

Fødevakt 2:
 *4-9042   

Fødevakt 3:
*4-9016

   

 

 


Fødevakt 2: 
90 83 33 73

 

 

 

Barneklinikken

 

 

 

 

 

Ann Marit Gilje

Avdelingsoverlege

*4-8364

 

 

930 09 322

 

Vakthavende leger Barneklinikken

 

Forvakt barnelege generell: calling: *4-9010          

 

Bakvakt: 
calling: *4-9011 

 

90 09 30 21         

 

 

90 15 56 80

 

 

Berit Kyllevik

Avdelingssjef

97 54 40 43

 

Anne Karin Halås

HMS, kvalitet -og pasientsikkerhetskoordinator

48 09 72 73

51513769

 

Fase 2 alarm:

Innkalling av personell ved fase 2 alarm er klinikkens ansvar.

Gruppe av nøkkelpersonell ved Kvinne- og barneklinikken har ansvar for organisering av innkalling av personell ved Fase 2 alarm.

Den som ankommer gynekologisk ekspedisjon først av nøkkelpersonell leder innkalling inntil beredskapskoordinator, avdelingsoverlege eller den som har best kjennskap til planverket ankommer. Se tiltakskort for arbeidsoppgaver fremst i beredskapspermen.

Ledere innkalles: Avdelingssykepleiere, avdelingsjordmødre, seksjonsoverleger og kontorleder.

Oppmøte på kvinneklinikkens ekspedisjon, 1etg sydbygg. Innkalling organiseres av gruppen nøkkelpersonell.

Personell fra Barne- og ungdomshabilitering(HABU)innkalles ved behov knyttet til areal og personell.

 

Videre innkalling av personell etter beskjed fra operativ beredskapsledelse. Personell innkalles utifra behov, kompetanse og erfaring.

Felles oppmøtested for klinikken er på Kvinneklinikkens ekspedisjon, 1.etg. sydbygg.

Oppmøtested kan variere avhengig av katastrofens art. Barne- og ungdomspoliklinikken er alternativt oppmøtested. Oppmøtested oppgis ved innkalling.

 

Telefonnummer til vaktrom på de ulike poster/poliklinikk:

Post

Telefonnummer

Merknad

3D

51 84 64/65

 

3E

51 84 79/80

 

4D

51 85 17/18

 

Barnepoliklinikken

51 83 67/51 86 11

 

 

 

 

4AC

51 82 90/51 82 92

 

Gynekologisk poliklinikk

51 93 85/51 94 10

 

Fødeavdelingen

51 94 80

 

7G

51 87 78

 

7H

51 92 09

 

7I

51 26 32

 

Seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg

51 81 70

 

Barne- og ungdomshabilitering(HABU)

51 47 00(resepsjon)

Avd.sjef Kari Helene Reinås:

93 66 33 08

Seksjonsleder Cathrine Grude:
94 36 05 83