Fagutviklingssykepleier avd. Kvinneklinikken v. 1.2, 03.08.2021

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket.

 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon sykepleier
 • Minst 3 års relevant praksis fra gynekologisk fagfelt.
 • Ønskelig med kompetanse innen pedagogikk, kunnskapsbasert praksis eller veiledning.

 

Organisatorisk organisering

 • Avdelingssykepleier på 4AC er nærmeste overordnede

 

Ansvarsområde/hovedoppgaver

 • Medansvar for å utvikle et arbeidsmiljø som ivaretar læring og faglig utvikling
 • Stimulere til faglig fordypning.
 • Organisere og delta i internundervisning og fagdager for 4AC og gyn.pol
 • Opplæring og introduksjon av nyansatte
 • Være kontaktperson mellom UIS og praksis på gyn 4AC og gyn.pol for studenter i grunnutdanningen og videreutdanning i onkologi.
 • Være kontaktperson for Helsefagarbeiderutdanningen og lærlingeordningen for 4AC.
 • Ansvar for faglig opplegg for hospitanter.
 • Oppdatere prosedyrer i EQS
 • Ansvar for ressurspersoner av Medisinsk teknisk utstyr på post og poliklinikk, og tilrettelegger opplæringen på fagdager. Tildeler MTU kompetanseplaner for alle ansatte.

 

Samarbeidsforhold

 • Samarbeide med avdelingsssykepleiere, assisterende avdelingssykepleiere, seksjonsoverleger på 4AC og gynekologisk poliklinikk og HMS-KP på Kvinneklinikken og fagutviklingsjordmor
 • Delta på avdelingssykepleiermøter og avdelingens Kvalitetsutvalg

 

Spesielle bestemmelser

Arbeider etter egen turnus med arbeid 3. hver helg. Deltar i ordinær drift i helger og lavaktivitetsperioder.