Barselomsorg i kommunehelsetjenesten. Pasientforløp v. 1.4, 10.03.2021
Link til kommunenes hjemmeside og telefonnummerPasientforløp for: Barselomsorg ikommunehelsetjenestenUtskrives frabarselomsorg på SUS tilbarselomsorg ikommunehelsetjenestenEtter hjemkomst:Barseltiden varer 6uker etter fødselHelsestasjonen tar kontakt med kvinnen for å avtale hjemmebesøk av jordmor /helsesykepleier..Ved spørsmål eller dersom kvinnen ikke er kontaktet i løpet av 2 arbeidsdager, er detviktig at du selv kontakter helsestasjonen du tilhører..Informasjon om oppfølgning i helsestasjonstjenesten for kvinnen og barnet..Barnet:-Amming/ernæring-Vekt-Normal utvikling/observasjon-Samspill/tilknytning-Veiledning etter behov-Vaksiner/vaksineprogramHjemKvinnen:-Oppfølgning etter fødsel-Fødselsopplevelse-Psykisk helse-Parforhold/relasjoner-Seksualitet/prevensjon-Etterkontroll..