Pasient informasjon: Ta prøve av vev i urinlederen via urinrøret / URS dagkirurgisk v. 1.1, 18.09.2015