MR Smittevern ved Covid-19 utbrudd v. 2.4, 19.05.2020

 

 MR Smittevern ved Covid-19 utbrudd

 

1.     Hensikt: 

Oversikt over daglige rutiner ved fare for Covid-19 på MR Seksjonen, Avdeling for Radiologi

 

2.     Omfang:

Denne prosedyren tar for seg daglige rutiner på ulike MR system, og rutine ved mistenkt eller påvist Covid-19 smitte.

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=107221&picture=Generell_prosedyre_2_10_pkt_verdana_image001.png


3.     Definisjoner smittelab:

           MR17 skal benyttes til «uren» lab.

MR14, MR15 og MR 16 er «rene» laber

  

4.      Ansvar:

Radiografer, radiologer og sekretærer ved Avdeling for radiologi / MR.

 

Viktig at alle holder seg oppdaterte på informasjon og prosedyre angående Covid-19. Informasjonen kan endres daglig, e-post skal derfor leses gjennom før annet arbeid starter.

5.     Beskrivelse:

 

5.1 Daglig oppstart

 

Utenfor lab:

-      Alle tastatur, telefoner, dørkarmer, håndtak, brytere og arbeidsplasser skal vaskes med såpe og vann hver morgen. Bruk utlagte vaskelister!

-      Alle kontaktflater på venterom samt pasientskap og nøkler, trappenedgang, omkledningsrom (ved MR17 x 3), dørhåndtak osv vaskes med såpe og vann.

-      Bruk Antibac/touchscreen wipes på skjermer

 

Inne på lab:

-      Vask alle overflater samt MR utstyr med såpe/vann (punktvaske coiler, overflater MR-maskin, øreklokker, alarmknapp).

-      Kun for MR17: Etter nedvask om morgenen kan det være greit å dekke til maskinen med blå plast som blir liggende til etter første smittepasient. Se bilde.

-      Skift laken og putevar (hver gang det er brukt)

-      Se over at alt nødvendig smittevernutstyr er på plass (i høyskap utenfor MR15)

 

Samme rutine gjøres på aftenvakt.

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Ekstra smittevernstiltak i daglig drift

 

Mellom hver pasient uten påvist eller mistenkt smitte:

-      Sprite kontaktpunkter (alarmknapp/ledning, øreklokker/ledning, coiler som er brukt).

-      Vask hodespolen grundig med såpe og vann / Virkon (dersom den er brukt)

 

 

 

5.3 Rutiner ved påvist, mistenkt eller uavklart Covid-19

 

 

Operatørpult dekkes til med plast. Smittesøppelbeholder (i papp) og sekk til smittetøy klargjøres. Trillebord (står utenfor MR17) dekkes til, her kan klokker osv legges. OBS! Klokker osv. skal ikke legges på kjøkkenbenk eller operatørpult slik vi vanligvis gjør! Planlegg og informer om at ingen urene må over tapestripen på gulvet mot lab 16 (super-ren sone).

HUSK! Alle som skal inn i MR rommet må fortsatt klareres!

Det vil også være tralle klar med sprit, hansker og annet smittevernutstyr for både klinikere og MR bemanning ved behov for å skifte.

Operatørpult tildekket. Tastatur x 2 dekkes med gladpack.Det vil være en firkant i gulvet som er forbeholdt operatør rundt operatørpult.

Operatør skifter til rent smittevernutstyr når pasienten er lagt til rette i coilen på MR før operatør begynner å kjøre undersøkelsen.

Kun operatør i rent smittevernutstyr skal gå over linjen i gulvet mot operatørpult. Ingen som har vært i nærheten av pasienten skal gå over linjen i gulvet mot lab 16 før smittevernutstyr er tatt av etter gjeldende rutiner.

Kjøkkenbenk og andre PCer dekkes til med blå plast.

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/90872960_216672672735320_6900386898334711808_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=AdZU3O_sG9cAX_T3byu&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&_nc_tp=7&oh=dd8f052ae48ce27f668a5097fa1b6c25&oe=5EA05E98

MR båre, manøverknapper på gantry og injeksjonssprøyte dekkes til.

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/p1080x2048/90610774_524246254933902_7401488442225328128_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=ck_VRXZDe2cAX9d8bOW&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&_nc_tp=6&oh=3519be9392a461522f07fe680ef57cde&oe=5E9FFEB7

Spoleskap dekkes til med blå plast. Husk å ta ut nødvendige spoler og ørepropper før skapet dekkes til.

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/p1080x2048/90914598_157977092045612_2636093520028368896_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=7ssx4tnIUL8AX-YVNmj&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&_nc_tp=6&oh=b928862fe26c10bc76b4990d8b08e35c&oe=5E9EC29B

Lite skap ved gassuttak dekkes til.

 

 

 

Pasientforberedelse

-      Pasient i rene klær og seng, viktig at pasienten har på kirurgisk munnbind hele tiden dersom pasientens kliniske tilstand tillater det. Metallbånd i munnbind må være tatt ut på pasient! Avdelingen må få beskjed om dette og pasienten må komme til MR med metallfritt munnbind.

-      Klinisk personal som skal bli med inn på MR rommet må fjerne alt løst metall før de tar på seg beskyttelsesutstyr.

-      Pasienten kommer til MR avdelingen via inngang til MR17. «Ren» sykepleier kommer via inngang ved lab 14/15.

-      Mest mulig skal være klargjort slik at pasienten oppholder seg kortest mulig på MR.

-      Merk ansattinngang (rosa dør) og inngang MR17 venterom (dobbeldør) med Covid-19 skilt (laminerte skilter ligger i smitteskapet MR15)

 

 

Forberedelse av lab før pasienten kommer

-      MR17 er smittelab. Her er allerede det meste av løst utstyr fjernet fra lab.

-      Lukk dør til MR16 mens det pågår undersøkelse på MR17 (avslutt kjøring av pasient på MR16 hvis mulig). Pasient på lab 16 skal ikke tas inn og ut av laben så lenge det pågår smitteprosedyre på lab 17.

-      Lukk branndør til MR14/15

-      Operatørpult MR17 skal kun brukes av ren MR operatør. For sikkerhets skyld legges plast over (se bilde), men denne må til dels tas bort for å klare å kjøre undersøkelsen. Tastaturet dekkes med gladpack.

-      Benytt trillebord som er tildekket med (blå) plast (står utenfor MR17 og er merket) til urent utstyr for de som kommer ned med smittepasienten (her kan personal legge klokker, lommebok og annet som ikke kan inn i MR rommet)

-      Det er også trillebord der det er lagt frem hansker, sprit og annet smittevernutstyr som kan brukes ved behov. Viktig at en ikke henter utstyr fra hanskeesker på vegg eller i rent skap dersom en har på brukt smittevernutstyr.

-      Dekk til ALT utstyr som er satt utenfor MR17 med blå plast (f.eks. kjøkkenbenk) og trill alt som kan flyttes til andre siden av branndør utenfor MR14/15.

-      Det er ikke nødvendig å rydde hele rommet utenfor lab 16.

 

 

Beskyttelsesutstyr personale (ligger i høyskap utenfor lab 15)

-      Begge radiografer tar på smittevernutstyr etter gjeldende rutiner.

-      Munnbind. Alle radiografer, radiologer og sekretærer skal bruke kirurgisk munnbind klasse II eller IIR i kontakt med pasient med mulig eller påvist Covid-19 smitte.

-      Åndedrettsvern (P3-maske) brukes dersom aerosolgenererende prosedyrer skal gjennomføres. Det vil kun være unntaksvis at dette er nødvendig på MR.

-      Smittefrakk med lange armer.

o    For å begrense bruken av engangs smittefrakker, skal tøyfrakker brukes dersom dette er tilgjengelig (foreløpig brukes engangsfrakker på MR, men det ligger også noen tøysmittefrakker i skapet)

o    Brukt engangs smittefrakk legges i gul smittepose separat fra annet smittetøy, posene skal lukkes med ståltråd og deretter legges i smitte-eske (papp) som merkes med gule smitte klistrelapper (NB! Husk å signere). Skal deretter legges på søppelrommet på RTG.

o   Dersom tøyfrakk:

o   Bytt tøyfrakk mellom hver pasient.

o    Brukt tøysmittefrakk legges i gul smittepose separat fra annet smittetøy, den gule posen knyttes igjen og legges deretter i gjennomsiktig avfallssekk. Avfallssekken knyttes og legges inn på avfallsrom.

o    Mer om smittefrakker i kapittel 5.5 Daglige rutiner for Avdeling for radiologi ved Covid-19 utbrudd

-      Hansker

-      Vernebriller/visir ved stell og opphold nærmere pasienten enn 2 meter (dvs. radiografer som er med pas inn til innstilling på skanneren skal bruke dette).

 

 

Smittevask/desinfeksjon

 

Når pasienten er ferdig undersøkt skal pasienten transporteres fortest mulig ut av MR avdelingen. Utgang ved lab 17 brukes.

Husk å fjerne skilt smitte advarsel skilt som henger på dørene.

Begynn smittevask.

 

Virkon brukes der det er mistenkt eller kjent Covid-19 smitte.

 

Virkon:

-      Finnes i låst skap under kjøkkenvasken utenfor MR17. Nøkkel i nøkkelskap samt kontor Bente.

-      Følg bruksanvisning og bruk beskyttelsesutstyr ved utblanding og bruk av Virkon.

-      Påfør Virkon med godt fuktet klut, svamp eller lignende. Bearbeid flaten godt.

-      Ikke synlig forurensede flater og rengjort utstyr: Virketid 10 min før avvasking.

-      Forurensede flater og ikke synlig rengjort utstyr: Virketid 30 minutter før avvasking.

-      Tørk over flaten med våt klut for å fjerne evt. rester etter desinfeksjon.

-      Oppblandet har Virkon en holdbarhet på inntil 5 døgn.

-      Radiograf skal ikke ligge inni MR-tunellen. Det står en MR-kompatibel mopp utenfor MR17. Det skal vaskes med Virkon. Hele tunellen skal vaskes med fuktig klut (IKKE rennende!). Kluter ligger i låst skap under kjøkkenbenk MR17 (Virkon-skapet). Bruk evt. Vanlig håndduker som legges sammen med smittetøy.

 

Dersom det er tomt for Virkon brukes desinfeksjonssprit.

-      Utstyr og flater skal være rengjort og må være tørre før alkohol påføres.

-      Desinfiser tilsmussede flater/utstyr med desinfeksjonssprit 2 ganger eller spriten påføres i så stor mengde at det blir en synlig væskefilm som varer minst 2 minutter.

Vask 2 ganger med rikelig desinfeksjonssprit over kontaktpunkter. Alternativt påføres spriten i så stor mengde at det blir en synlig væskefilm som varer minst 2 minutter.

 

Gjør klar for neste smittepasient ved å legge klar rulleplast med limkant.

 

Dersom det kommer intuberte pasienter til MR, vil omkobling fra transportabel maskin til bagging til oppkobling til MR kompatibel respirator inne på MR lab ikke være en aerosolgenererende prosedyre. Det vil derfor være ytterst sjelden at smittenedvask er nødvendig. Se da Rad.avd. generelle prosedyre for Covid-19 for hvordan smittenedvask bestilles.

 

 

5.4 Skifte mellom ren og uren lab

 

I utgangspunktet er «uren» lab ren til første smittepasient samme dag. Dette avhenger av dagsprogram og utvikling av Covid-19 utbrudd.

Etter rengjøring/smittenedvask (renhold) kan MR17 brukes til «rene» pasienter igjen.      

 

 

5.5 Pårørende til MR-undersøkelse

 

Pårørende får ikke tilbud om smittefrakk i denne perioden. De bes om å holde avstand. Begrens pårørende å være med på undersøkelsen hvis mulig (må i såfall vente på venterom MR17).

 

 

 

 

5.6 Bestilling av portør

 

-      Vanligvis vil smittepasienter til MR følges av personal på post slik at det ikke er nødvendig med portør.

-      Alle pasienter med mistanke om eller bekreftet koronasmitte som skal til MR har HASTER som prioritet på retur dersom portørtransport er nødvendig!

-      Ring skiftleder på 519212 som skal prioritere dette oppdraget.

-      Pasienten skal være inne på lab og vente på portør.

-      Husk: gjeldene prosedyre om vask av hodegjerde/kontaktpunkter etc., slik at portøren kan være sikker på at sengen er ren i retur.

-      Pasienten skal ikke transporteres gjennom venteværelse, men ut utgangen ved MR17.

 

6.     Avvik:

Avvik fra prosedyren meldes i Synergi.

 

 

7.     Kilder/Referanser:

GlobaltPasientflyt med mistenkt/ bekreftet smitte av korona (corona) virus covid-19 (Gyldig)

LokaltHåndtering av pasienter med mistenkt/påvist Covid 19 ved Avdeling for radiologi (Gyldig)

*       Kjemisk og teknisk desinfeksjon. https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=2151

*       MR Smittevern ved Covid-19 utbrudd. Huskeliste for klinikere.

 

Denne MR-prosedyren er utarbeidet utifra prosedyren til Avd for Radiologi.