ESBL, VRE screening - hvor / hvordan v. 1.5, 16.12.2020

Prøvetaking ved  ESBL og VRE screening

 

 

Ta kun en felles prøve for ESBL og VRE fra rectum.

 

For rectalprøver til dyrkning av EBSL og VRE skal eSwab frå Copan i flytende Amies medium benyttes for å få høyest mulig sensitivitet

eSwab kan hentes hos Avdeling for medisinsk mikrobiologi mandag til lørdag 08.00-15.30.

 

 

 

eSwab med hvit eller lyse rød kork.

 

 

 

Det må være tydelig avføringsfarge på pinnen.

 

Merk remissen: Screeningprøve ESBL, VRE.

Rekvirent er pasientens sengepost.

 

Det er viktig at pasienter som går utenom mottak direkte på sengepost, også tar prøve.

 

Screening av personalet for ESBL og VRE anbefales ikke.

 

 

 

 

 

I tillegg kan prøver fra relevante lokalisasjoner (innstikksted CVK, urin ved permanent urinkateter, tubesekret, luftveier, sår osv.) være aktuelle.

Til disse prøvene bør også eSwab eller sterilt glass benyttes.

Prøver oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse

 

Ta prøve fra luftveier ved luftveissymptomer eller når pasienten nylig har vært intubert.

 

Ta prøve av urin dersom pasienten har permanent kateter.