Fødsel - KK

Amming - kontinuitet mellom anestesi/operasjon, postoperativ/intensiv og føde/barsel
Amnionitt
Antibiotikaprofylakse KK
Avnavling/syre-base bestemmelse i navlestrengsblod
Badekar -retningslinjer for bruk under fødsel
Cervix insuffisiens/Profylakse
CTG klassifikasjon
Diabetes/ glukosuri i svangerskapet
Differensiering grønn og rød gruppe
Eklampsi
Epidural/fødespinal
Flerlinger
Fødsel etter keisersnitt (VBAC)
Fødsel utenfor SUS
Fødselsinduksjon
GBS genital streptokokkinfeksjon i svangerskap
Glukose/insulindrypp
Hepatitt
Herpes -infeksjon i svangerskap - genital
HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel
Hjemreise fra føde/barselavdeling
Kjønnslemlestelse
Kliniske retningslinjer for STAN
KPHV - Kvinneklinikken: Gravide barselkvinner med alvorlig psykisk sykdom
Latensfase
Legemidler fødeavdelingene
Navlesnorsfremfall
Nødrutiner voksen
ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken
Overvekt i svangerskap og fødsel
Overvåking fødsel grønn og rød gruppe
Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden
Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen (engelsk)
Perineal ruptur
Placenta til histologi
Postpartumblødning
Preoperativ faste. Preoperativ diab.mell.
Protrahert fødsel
Sectio (akutt/elektivt)
Setefødsel/ytre vending
Skulderdystoci
Syfilis hos gravid og nyfødt
TENS smertelindring under fødsel
Tidlig hjemreise fra fødeavdelingen og fødeloftet
Tromboseprofylakse post partum
Vakuum-/tangforløsning
Vannavgang
Vannlatning/urinretensjon føde og barsel
Zikavirus