Fødsel - KK MF
Sjekkliste operativ vaginal forløsning
Akupunktur ved Kvinneklinikken
Amming - kontinuitet mellom anestesi/operasjon, postoperativ/intensiv og føde/barsel
Amnionitt
Antibiotikaprofylakse KK
Avnavling/syre-base bestemmelse i navlestrengsblod
Badekar -retningslinjer for bruk under fødsel
Bruk av flerkulturell doula ved fødsel
Cervix insuffisiens/Profylakse
CTG klassifikasjon
Diabetes/ glukosuri i svangerskapet
Differensiering grønn og rød gruppe
Eklampsi
Epidural/fødespinal
Flerlinger
Fødsel etter keisersnitt (VBAC)
Fødsel utenfor SUS
Fødselsinduksjon (hos kvinner uten tidligere sectio)
GBS genital streptokokkinfeksjon i svangerskap
Glukose/insulindrypp
Hepatitt
Herpes -infeksjon i svangerskap - genital
HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel
Hjemreise fra føde/barselavdeling
Innleggelse under/etter planlagt hjemmefødsel
Intrauterin fosterdød/senabort
Invasiv placenta, Placenta previa og Vasa previa
Kjønnslemlestelse
Kliniske retningslinjer for STAN
KPHV - Kvinneklinikken: Gravide barselkvinner med alvorlig psykisk sykdom
Latensfase
Legemidler som brukes ved fødeavdelingene
Lite liv
Navlesnorsfremfall
Nødrutiner voksen
ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken
Overvekt i svangerskap og fødsel
Overvåking fødsel grønn og rød gruppe
Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden
Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen (engelsk)
Perinealruptur
Placenta til histologi
Postpartumblødning
Preoperativ faste. Preoperativ diab.mell.
Protrahert fødsel
Pudendalblokkade - transvaginal
Risikoscoringsskjema - håndtering av svangerskap ved passert termin
RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk
Sectio (akutt/elektivt)
Setefødsel/ytre vending
Skulderdystoci
Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19
Syfilis hos gravid og nyfødt
TENS smertelindring under fødsel
Tidlig hjemreise fra fødeavdelingen og fødeloftet
Tromboseprofylakse post partum
Truende prematur fødsel
Vakuum-/tangforløsning
Vannavgang
Vannlatning/urinretensjon føde og barsel
Zikavirus