GBS genital streptokokkinfeksjon i svangerskap v. 2.2, 18.06.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Omarbeidet prosedyre

 

Ca. 15-35 % av gravide har pos. dyrkning av gruppe B-strepto-kokker (GBS) fra vagina. Den nyfødte kan få overført GBS fra mor. Dette gir alvorlig infeksjon hos 0,5/1000 nyfødte i Norge.

Det anbefales ikke å ta rutinemessige prøver for påvisning av GBS hos friske, symptomfrie, gravide kvinner. 

Prøvetagning ved:

 • Vannavgang uten rier < uke 37. Gjentas hver uke inntil fødsel. 
 • Premature rier/truende fødsel < uke 34
 • NB: dyrkning fra urin ved tidligere residiverende UVI
   
 • Prøven tas fra ytre tredjedel av vagina og deretter fra rektum med samme prøvepensel. Sendes til laboratoriet med tydelig problemstilling.
   

Urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri med GBS

Funn av <100.000 bakterier (GBS) per ml urin er ikke signifikant for diagnosen UVI og skal ikke behandles. Informasjon skrives på kvinnens helsekort og hun skal ha antibiotikaprofylakse under fødsel (se under).

Funn av >100.000 bakterier (GBS) per ml urin i 2 påfølgende prøver med 1 ukes mellomrom er signifikant for diagnosen UVI, og skal behandles selv uten symptomer. Imacillin er et godt antibiotikavalg mot GBS-UVI og doseres 500mg x3 i en uke.
I tillegg skrives informasjon på kvinnens helsekort og hun skal ha antibiotikaprofylakse under fødsel (se under).
 

Antibiotikaprofylakse under vaginal fødsel (Rier og/eller vannavgang):
Antibiotika gis intravenøst til kvinner som:

 1. tidligere har født barn med alvorlig GBS-sykdom
 2. har hatt alvorlig GBS sykdom hos mor v/tidligere fødsel (Amnionitt/postpartum endometritt)
 3. har hatt GBS UVI eller bakteriuri i aktuelle svangerskap.
 4. har fått tilfeldig påvist GBS i fødselskanalen/rektum og har en av følgende risikofaktorer:
  • preterm fødsel (før uke 37)
  • fostervannsavgang over ca 18 timer før barnet er født (grensen er veiledende - det er ikke grunn for å starte antibiotika når kvinnen sover, eller fødsel er nær forestående)

Profylakse ved fødsel:

Penicillin 3 g i.v, etterfulgt av 1,2 g i.v hver 4.time.
Ved Penicillin allergi: Clindamycin 900 mg x 3 iv,
eller Erytromycin 500 mg x 4 iv.

Profylakse seponeres når barnet er født.

NB: Antibiotikaprofylakse bør gis ved fødsel selv om kvinnen har fullført 10 dagers antibiotikakur etter å ha kommet inn med pPROM på et tidligere tidspunkt.

Profylakse ved pPROM:

Første runde med antibiotikaprofylakse følger  Vannavgang uansett om det kommer positivt dyrkningssvar på GBS eller ikke. 
Dersom ukentlige kontrollprøver viser positiv GBS, gis ny runde med Erythromycin 250mg x 4 i en uke.
Ved 2. gangs positiv GBS dyrkning, gis peroral Erytromycin fram til fødsel.

Profylakse seponeres når barnet er født.


Behandling ved klinisk infeksjon/Amnionitt under fødsel:

Se egen rutine   Amnionitt.
 

Oppfølgning av den nyfødte:

Se Infeksjon hos  nyfødte - flytskjema og Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema