GBS genital streptokokkinfeksjon i svangerskap v. 2.3

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Omarbeidet prosedyre

 

Ca. 15-35 % av gravide har pos. dyrkning av gruppe B-strepto-kokker (GBS) fra vagina. Den nyfødte kan få overført GBS fra mor. Dette gir alvorlig infeksjon hos 0,5/1000 nyfødte i Norge.

Det anbefales ikke å ta rutinemessige prøver for påvisning av GBS hos friske, symptomfrie, gravide kvinner. 

Prøvetagning ved:

 • Vannavgang uten rier < uke 37. Gjentas hver uke inntil fødsel. 
 • Premature rier/truende fødsel < uke 34
 • NB: dyrkning fra urin ved tidligere residiverende UVI
   
 • Prøven tas fra ytre tredjedel av vagina og deretter fra rektum med samme prøvepensel. Sendes til laboratoriet med tydelig problemstilling.
   

Urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri med GBS

Funn av <100.000 bakterier (GBS) per ml urin er ikke signifikant for diagnosen UVI og skal ikke behandles. Informasjon skrives på kvinnens helsekort og hun skal ha antibiotikaprofylakse under fødsel (se under).

Funn av >100.000 bakterier (GBS) per ml urin i 2 påfølgende prøver med 1 ukes mellomrom er signifikant for diagnosen UVI, og skal behandles selv uten symptomer.
Behandling: Amoksicillin 500mg x 3 i 7 dager.
Ved penicillinallergi gis nitrofurantion 50mg x 3 i 7 dager.

I tillegg skrives informasjon på kvinnens helsekort og hun skal ha antibiotikaprofylakse under fødsel (se under).
 

Antibiotikaprofylakse under vaginal fødsel (Rier og/eller vannavgang):
Antibiotika gis intravenøst til kvinner som:

 1. tidligere har født barn med alvorlig GBS-sykdom
 2. har hatt alvorlig GBS sykdom hos mor v/tidligere fødsel (Amnionitt/postpartum endometritt)
 3. har hatt GBS UVI eller bakteriuri i aktuelle svangerskap.
 4. har fått tilfeldig påvist GBS i fødselskanalen/rektum i aktuelle svangerskap og har en av følgende risikofaktorer:
  • preterm fødsel (før uke 37)
  • fostervannsavgang over ca 18 timer før barnet er født (grensen er veiledende - det er ikke grunn for å starte antibiotika når kvinnen sover, eller fødsel er nær forestående)

Profylakse ved fødsel:

 1. Penicillin 3 g i.v, etterfulgt av 1,2 g i.v hver 4.time.
 2. Ved Penicillin allergi: Clindamycin 600mg x 3 iv
 3. Ved Penicillin allergi og påvist resistens mot Clindamycin: Vancomycin 20mg/kg x 3 iv (maksimalt 2g per enkeltdose).

Ad punkt 2): GBS (streptococcus agalacatiae) er 100% følsom for vanlig Penicillin. Ved Penicillinallergi - sjekk alltid resistensskjema pga 15-20% resistens mot Clindamycin.

Profylakse seponeres når barnet er født.

NB: Antibiotikaprofylakse bør gis ved fødsel selv om kvinnen har fullført 10 dagers antibiotikakur etter å ha kommet inn med pPROM på et tidligere tidspunkt.

Profylakse ved pPROM: 

Se rutine for vannavgang/PROM/pPROM  Vannavgang

Profylakse seponeres når barnet er født.


Behandling ved klinisk infeksjon/Amnionitt eller feber under fødsel:

Se egen rutine   Amnionitt.
 

Oppfølgning av den nyfødte:

Se følgende EQS dokumenter

"Infeksjon hos nyfødte - flytskjema, EQS ID 37020
"Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema", EQS ID 14049

"Tidlig varslingsskår TVS-N risikofaktorer og skåringsskjema", EQS ID 53135
"Tidlig varslingsskår TVS-N Responsskjema", EQS ID 53136

 

Antibiotikaprofylakse mot GBS har vist å redusere kolonisering av den nyfødte når profylakse er gitt 2 timer før fødsel. For optimal effekt bør første dose likevel være gitt minst 4 timer før fødsel.