Pasientinformasjon: Steinknusing med ESWL(Extracorporeal Shock Wave Litotripsy).Dagkirurgisk v. 2.2