Rituell omskjæring av gutter

Rituell omskjæring av gutter v. 2.2, 20.02.2019

 

Rituell omskjæring av gutter

Urologisk kirurgisk seksjon ved Stavanger universitetssykehus tilbyr rituell omskjæring av gutter over 3 år. 

Inngrepet utføres i generell anestesi på dagkirurgisk enhet i Hillevåg. Pasientinformasjon anestesi - rituell omskjæring (Ikke tilgjengelig)

  

Barnet må være over 3 år

Grunnet risiko for komplikasjoner ved anestesi hos de yngste barna, settes aldersgrense for å få utført inngrepet til minst tre år. Dette er i tråd med anbefaling fra Helse Vest, og er også praksis ved Haukeland universitetssykehus. 

 

Kan inngrepet utsettes til 5-6 års alder?

Erfaringsmessig er det mer gunstig om en utsetter inngrepet til barnet er 5 - 6 år gammelt, både i forhold til anestesi, kirurgisk prosedyre og ikke minst barnets opplevelse.

Stavanger universitetssykehus ved urologisk seksjon vil derfor be fastlegene vente med å henvise gutter for rituell omskjæring til de er minimum 3, og aller helst til de er 5 - 6 år gamle. 

Henvisninger på guttebarn under 3 år vil bli returnert med tilsvarende begrunnelse, hvor man samtidig ber om ny henvisning TIDLIGST 3 måneder før barnet fyller 3 år.

Lovhenvisning

Lov om rituell omskjæring av gutter  fra 1.1.2015