Instruksjon for pas. som Epicutantestes - Pasientinformasjon v. 1.4, 05.04.2016