ASA - pas info.

ASA - pas info. v. 1.0, 22.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære pasient.

 

Du er henvist til oss for å gjennomføre en spesiell behandling for ASA intoleranse. 

 

Det innebærer at vi i første omgang ønsker å utføre en såkalt provokasjonstest på poliklinikken,  for så å vurdere om du skal behandles videre med innleggelse på sengepost.

 

Provokasjonstesten tar som regel 3 -4 timer, og du kan da ikke forlate poliklinikken. Ta derfor med for eksempel lesestoff, niste etc.

 

Dersom legen vurderer det til at du bør behandles videre på sengepost,  er det nødvendig at du er innlagt i 2 - 6 dager.  Dette pga du må observeres med tanke på økning av astmaplager  eller  andre reaksjoner.

Det er en medikamentell behandling med en daglig økende dose av Acetylsalizylsyre.

 

Du har antageligvis en kombinasjon av nesepolypper, astma og intoleranse mot forskjellige smertestillende medikamenter.  Vi har god erfaring med ovennevnte behandling, og er behandlingen suksessfull, kan man forvente at man holder polyppene i sjakk og at astma symptomene forbedrer seg.

Ofte gjennomføres denne behandlingen 6 – 8 uker etter en bihuleoperasjon.

 

Etter fullført behandling her på sykehuset skal du fortsette å ta  en daglig dose acetylsalizylsyre. 

 

Videre kontroll avtaler vi enten her eller hos din lokale ØNH-lege.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

ØNH-avdelingen