Arbeidsbeskrivelse seksjon ØST v. 1.6, 04.09.2022

 

Anestesisykepleierne har ansvar for:

Kontroll av anestesiapparatet på operasjonsstuene.

         Finne frem og sjekke anestesiutstyr og medikamenter til hver pasient.

Bidra til god drift ved å informere løs på gangen om fremdrift på stuen.

        

         Ved arbeidsdagens slutt:

         Telle narkotika.

         Sjekke anestesikommoden og øverste skuffe i anestesiapparatet.

Legge frem utstyr til neste dags program.

Se til at operasjonsstuen er ryddig og anestesiapparatet / Picis / GE monitor er avskrudd.

Dersom vanskelig luftveisbordet er brukt, rydde og fylle på dette.

OBS stue 6: Sjekke glasskap bak anestesiapparat.

        

       

Viktig kunnskap i ØST:

           Finne akuttkoffert barn/voksne.

Finne og bruke defibrillator, samt hjertebrett.

          Kjenne til plasseringen av vanskelig luftveisbords og innholdet i dette.

Kjenne til plasseringen av glidescop og engangsbronkoscop.

         Trykkvaktplassering til operasjonsstue 1 – 9.

         Branninstruks og nødutganger.

         Oppslag prosedyrer.

 

Avdelingssykepleier, ass. avdelingssykepleier (løs på gangen) har ansvar for:

            Fordele arbeidet til anestesisykepleierne.

            Organisere dagens program:

-      se til at fremdriften på den enkelte operasjonsstue svarer til forventningene.

-      organisere ø-hjelp.

Delegert ansvar til å starte og avslutte narkoser til ASA 1 og 2 pasienter.

          Avløse til pause.

Finne frem anestesiutstyr og medikamenter til pasientene.

Bistå med telling av narkotika, rydding og å finne frem utstyr til morgendagens program.

Har ansvar for at avvik blir registrert i Synergi.

Overordnet ansvar for varebestilling –assistent anestesi sjekker skuffer og skap for å opprettholde tilfredsstillende lagerbeholdning.

Sjekke og notere temp i kjøleskap (tempmål festet til vegg, øverst i medisinskap)

Daglig sjekke defibrillator og signere for dette.

 

 

Ukentlige oppgaver:

Kontrollsjekk av vanskelig luftveisbordet x 1 pr uke.

Overholde godkjente regler for renhold og vedlikehold av med.tek utstyr.
 - herunder sørge for opplæring/vedlikeholdsundervisning i renholdsprosedyrer for bronchoscop

 

Forefallende:

         Sørge for at medisinskteknisk utstyr er i orden og står til lading.

          Sende behovsmelding til kundesenter via Xpand kundeweb

Det skal være to stk. O2-kolber i trykkvaktskapet (bestilles i Imatis).

 

Slusebemanning:

Sluse. Anestesi ØST (Ikke tilgjengelig)