Barsel - Barnelege undersøkelse - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk) v. 1.3, 14.03.2020