Descensus genitalis

Descensus genitalis v. 1.3, 19.06.2018

 

Prosedyre Kvinneklinikken SUS
Prosedyren er omarbeidet

                  

Diagnostikk:
Beskriv symptomer – vannlating, avføring og seksualfunksjon, nedpress, tyngdefølelse, kul i skjedåpning? Urinlekkasje? Lekkasje luft/avføring per rektum?

Funn:
Gradering etter klassifikasjon grad 1 (descens av ledende del i prolapsen 1 cm innenfor hymenalringen), grad 2 (descens tom 1 cm utenfor hymenalringen), grad 3 (descens til  mer enn 1 cm utenfor hymenalringen), grad 4 (totalprolaps).

Skriv hvert kompartment og spesifikke defekter. Atrofi? Vurder symptomer mot objektive funn.

Utredning:

Cervix cytologi hvis portioamputasjon er aktuelt.

Postmenopausal blødning utredes.

Resturin.

Henvis til transperineal utlralyd/bekkenbunnsteamet hvis:

Pas. er ung.

Pas. har anal inkontinens.        

Pas. med uttalte plager og lite funn. 

Residiv prolaps.

 

Informasjon:

Pessar kan forsøkes hvis egnet (alder, seksuelt aktiv pasient?)

Bekkenbunnsfysioterapi kan hjelpe i enkelte tilfeller (man kan "trene en prolapsgrad ned")

Ved prolaps som er lite eller ikke symptomatisk fraråder operasjon.

Residivrisiko ukjent, men ca opptil 30 % %, avhengig av hvilken kompartment, descensgrad, kombinerte defekter, forverrende

faktorer (fedme, KOLS). 

Vannlatningsproblemer, urinretenson, urinlekkasje kan oppstå postoperativt.

Dyspareuni, særlig ved bakre plastikk. Er bevarelse av funksjonell vagina viktig for pasienten?

 

Behandling:

Konservativ:

Pessar: Kontroll egen lege/avtalespesialist hver 4. – 12.mnd hvis ukomplisert. Alltid lokal østrogen i ventetid og hos inoperable

pasienter. Obs urinretensjon/-infeksjon/decubitus. Oppfordre til kontakt v.b med egen lege/avtalespesialist, hvis pasienten ikke er

fornøyd med ringen. Bør da ha en vurdering (feil størrelse?) og evt bytte av ring.

Bekkenbunnstrening: Fysioterapi, pasienten henvises til bekkenbunnstrening i DIPS.
 

Operativ: Korreksjon av den aktuelle symptomgivende defekten.

  • Cystocele: Fremre vaginalplastikk evt kombinert med portioamputasjon.

  • Rectocele: Bakre plastikk, spesifikk reparasjon av rektovaginale fascie.  Ikke levatorsuturer!

  • Enterocele: Fripreparering og reseksjon, forsterkning av fascie, sutur av sakrouterinligamenter.

  • Ved subtotalt uterusprolaps: portioamputasjon, robotassistert sacrocolpopeksi (særlig hos unge pasienter).

  • Ved stor eller total uterusprolaps (cervix utenfor hymenaringen): vaginal hysterectomi med spinafiksasjon eller robotassistert

  • sacrocolpopeksi

  • Vaultprolaps: Vaginalplastikk med spinafiksasjon. Robotassistert sacrocolpopeksi kan vurderes hos unge pasienter (økt risiko for erosjon uten cervix). Kolpokleise (siste utvei).

  • Elongatio colli cervicis: Portioamputasjon.

  • Vid introitus / lavt perineum med symptomer: Spesifikk reparasjon og rekonstruksjon av normal anatomi. Snitt helst innenfor hymenalringen pga dyspareuni-risiko.

  • Lokal østrogenbehandling til postmenopausale (Vagifem, Ovesterin) evt intensivert preoperativt (x2 daglig) ved decubitus. HRT etter vanlig retningslinjer.

Ved descens og stressinkontinens:

Vurder operasjon for descens først. Gi informasjon om at lekkasjen kan bli bedre, unendret

eller verre etter prolapskirurgi. Kan opereres "som trinn 2" operasjon (TVTA).

Postoperativt:

Resturin >150 ml  kan pas. reise hjem med kateter.  Fjernes neste dag på gynpol. Må meldes, det må foreligge sykepleier notat i

DIPS!    

Sykmelding: Individuell, 2-4 uker. Raskt igang med lett og økende aktivitet, unngå kraftig press mot bekkenbunn.

Råd ved utreise: Se pasientinformasjonGynekologi - Fremfallsoperasjon - pasientinformasjon

Kontroll:

Kontroll hos operatør etter 12 måneder i kompliserte tilfeller/reoperasjoner. Kontroll ellers hos egen lege/avtalespesialist

ved symptomer på residiv.