Tromboseprofylakse og behandling hos gravide v. 1.3

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Forandringer er understreket.

 

Behandling trombose/emboli (VTE)

 • Diagnose stilles med ultralyd/spiral CT
 • Prøver: APC-resistens, protein C og S, antitrombin III, lupus antikoagulant og anticardiolipin antistoff. Trombocyttelling før behandlingsstart og etter to uker.
 • Behandling: LMWH (Klexane 1 mg/kg x 2). Oppfølging i samarbeid med hematolog. Nytten av anti-faktor-Xa til dosejustering er omdiskutert. Dersom hematolog anbefaler slik oppfølgning tas prøven 1. og 3. dag, deretter hver måned. Terapeutisk område er 0,5 – 1,2 IE /ml 3 timer etter injeksjon). 
 • Behandling 3 mnd postpartum, minimum behandlingstid 6 mnd.
 • Sengeleie er ikke nødvendig. Anbefal støttestrømpe til kneet.
 • Fortsett med LMWH også postpartum. Evt. overgang til Marevan må avgjøres av primærlegen.

 

Tromboseprofylakse i svangerskapet

 

LMWH-profylakse i gravid (anti-FXa monitorering unødvendig)

 

Kroppsvekt

< 50 kg

50-90 kg

> 90 kg

Klexane

20 mg x 1

40 mg x 1

80mg x 1

 

 • Tidligere gjennomgått dyp venetrombose/lungeemboli: Profylakse i hele svangerskapet + 6 uker postpartum.
 • Arvelig trombofili uten tidligere VTE
  • Heterozygot APC resistens: Uten tilleggsrisiko:Ingen profylakse.
   Ved risikofaktorer: profylakse fra sv.skapsuke 28 t.o.m. 6 uker post partum (hele sv.skap ved stor risiko).
  • Homozygot APC resistens (FV-Leiden mutasjon): Profylakse i hele svangerskapet og 6 uker postpartum.
  • Protein S eller C mangel uten tilleggsrisiko: Profylakse bare 6 uker post partum. Ved risikofaktorer: profylakse i hele svangerskapet og 6 uker postpartum.
  • Antitrombin III mangel: Høydose profylakse (Klexane 60 mg x 2 ) i hele svangerskapet og 12 uker postpartum. Samarbeid med hematolog som vurderer evt. behov for faktor-Xa målinger. Enkelt infusjon med antitrombinkonsentrat 50 E/kg ved fødsel.
  • Homozygot Prothrombingen-mutasjon): Profylakse i hele svangerskapet og 6 uker postpartum.
  • Heterozygot Prothrombingen-mutasjon uten tilleggsrisiko: Ingen profylakse. Ved risikofaktorer: profylakse fra sv.skapsuke 28 t.o.m. 6 uker post partum (hele sv.skap ved stor risiko).
  • Kombinasjon av arvelige faktorer: Profylakse hele svangerskapet og 6 uker postpartum
  • Antifosfolipidsyndrom: Profylakse i hele svangerskapet og 6 uker post partum.. Acetylsalisyl (ASA) fra påvist svangerskap til uke 36. For dosering se Rheumat.artritt. SLE (Lupus) ASA-beh.
  • Profylakse ved mekaniske hjerteventiler:Klexane 1 mg/kg x 2. Samarbeid med kardiolog/hematolog.
  • Tidligere cerebralt insult eller TIA: ASA 75 mg i svangerskap og post partum
  • Tidligere hjerteinfarkt: kfr. kardiolog

Risikofaktorer for VTE

(Vanligvis ikke nok med en risikofaktor. Vurderes individuelt )

 • Familieanamnese (spontan VTE hos førstegrads slektn.)
 • Alvorlig preeklampsi
 • Nefrotisk syndrom
 • Malign sykdom
 • Alder>35 år (
 • Adipositas (pregravid BMI>30)
 • Trombocytemi
 • Traumer
 • Blodtap>1500ml
 • Immobilisering
 • Inflammatorisk tarmsykd
 • Alvorlig infeksjon.

Ved fødsel

Profylakse seponeres ved start av fødsel og gjenopptas like etterpå. Epidural/spinal kan gis 10 timer etter siste profylaktiske dose og 20 timer etter behandlingsdose.

 

Postpartum

Se rutine Tromboseprofylakse post partumog Tromboseprofylakse post partum Excelkalkulator (Ikke tilgjengelig)

 

Referanser: 

1.    Trombofili og venøs trombose I svangerskap

Brosstad F, Jacobsen AF, Sandset PM. 2009

 

2.    Veileder I Fødselshjelp, NGF

 

 

 

Relaterte prosedyrer:

Rheumat.artritt. SLE (Lupus) ASA-beh.

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner