Ferie/opptjening av timer/avspasering/overtid kontorfaglig tjeneste Kvinneklinikken v. 1.3, 28.04.2016

KONTORFAGLIG TJENESTE

FERIE / OPPTJENING AV TIMER / AVSPASERING / OVERTID

 

Ferie

Hovedferien settes opp innen utgangen av februar. Sommerferien skal avvikles i 2 puljer i tidsrommet uke 26 – 35. Alle skal ta minst 3 uker, helst 4 uker sammenhengende.

Restferie avtales med nærmeste leder og kan tas sammenhengende eller som enkle dager.

Ferien tilpasses driften utover året og skal fortrinnsvis tas i lavaktivitetsuker.

Ferieplan i forbindelse med påske/jul/nyttår settes opp i god tid og godkjennes av nærmeste leder.

Alle ferieønsker sendes som forespørsel via GAT og godkjennes av nærmeste leder.

 

Opptjening av timer

Det er mulig for alle å innarbeide/opptjene timer, som senere kan tas ut i avspasering. Behov (stor arbeidsmengde) må ligge til grunn for innarbeiding/opptjening.

All opptjening av timer skal på forhånd avtales med nærmeste leder og sendes som forespørsel via GAT.

 

Avspasering

Avspasering av ovennevnte timer skal tilpasses avdelingens drift og avtales med nærmeste leder. Alle forespørsler om avspasering sendes via GAT og godkjennes av nærmeste leder.

 

Overtid

Overtid skal være pålagt/avklart på forhånd med avdelingssjef.

Overtid kan enten utbetales i sin helhet eller avspaseres. Ved avspasering utbetales overtidstillegget.

Alle forespørsler om overtid sendes via GAT og godkjennes av nærmeste leder.

 

Relaterte prosedyrer for Kvinneklinikken

Avspasering/overtid for jordmødre,sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere ved Kvinneklinikken