Observasjon av det nyfødte barn v. 1.7, 27.09.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

1.     Hensikt: 

Det nyfødte barn på føde og barsel skal observeres med tanke på å skille det normale fra det patologiske.

 

2.     Ansvar:

Jordmor og barnepleier

 

3.     Beskrivelse:

Vurder om barnet er cyanotisk, blekt, puster raskt og anstrengende, virker påfallende mørk rød i hudfarge, gulsott, marmorering eller virker for varm/kald.

NORMALVERDIER:

1.    PULS:

Hjertefrekvensen normal 100 -160 slag/min.

Bradycardi < 100 slag/min

Tachycardi > 160 slag/min

 

2.  RESPIRASJON: skal telles over ett minutt.

                   Normal verdi 40-60 /min

                   Tachypnoe > 60 /min

                   Apnoeperioder (stopper å puste i over 20 sek)

 

Vurder om barnet har inndragninger, nesevingespill, presser eller cyanose.

 

3.    HUDFARGE:

O2 metning: Måles på foten, fortrinnsvis høyre side. Normalt > 95%.

a)    Metning <90%, barnelege kontaktes og barnet overflyttes umiddelbart til 3D

b)    Metning 90-95% og barnet har symptomer, skal barnelege kontaktes umiddelbart for å vurdere overflytning til 3D

c)    Metning< 95% og ingen symptomer. Ny O2-metningsmåling etter 2 nye timer. Hvis fortsatt <95%, kontakt barnelege for tilsyn og eventuelt overflytting til 3D.

Ved CYANOSE vurder: respirasjon, puls, frie luftveier, ekstra behov for O2.

 

4.    TEMP:

Alle nyfødte skal kontrolleres på temperatur innen 2 timer etter fødsel.

NORMALVERDI: 36,5 – 37,5°

Alle med temp < 36,5 eller > 37,5° kontrolleres fortløpende til barnet har nådd normaltemperatur.

Alle barn under 2500 gr skal kontrolleres 3 ganger pr døgn d.v.s. en gang pr vakt.

Alle som virker varme/kalde kontroll temp.

 

Barnelege skal kontaktes uansett når:

  1. Rask respirasjon > 60/min
  2. Cyanose, dårlig hudfarge, blålig, blek, marmorert
  3. Uvanlig mye sitring - mål blodsukker
  4. Gulping, spiser dårlig, slapp muskulatur
  5. dersom man er "utrygg" på at noe er galt

Hvis et barn ser sykt ut eller har symptomer, sjekk puls, respirasjon, temperatur, O2 - metning hvis det er tid og call på barnelege *4-9014 på dagtid og *4-9010 på kveld/natt.  

 

4.     Avvik:

Avvik skal meldes i Synergi.

 

5.     Kilder/Referanser:

https://unn.no/Documents/Metodebøker/Metodebok%20i%20nyfødtmedisin/Metodebok%20nyfødtmedisin.pdf