Malign tarmobstruksjon ved gynekologisk kreft v. 1.6

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

 

Utredningen bør skje på en strukturert måte.

Mange pasienter med avansert gynekologisk kreft har forandret tarmmotilitet ofte pga carcinomatose. De fleste vil ha behov for tiltak mot obstipasjon.

 

Ved mistanke om obstipasjon må følgende punkter vurderes:

 • Medikasjon: opiater, antikolinergika, psykofarmaka.
 • Kosthold: fiberinnhold, væskeinntak
 • Forebyggende behandling for obstipasjon?
  • Lactulose
  • Bulkmiddel (ViSiblin, Lunelax)
 • Bruk av sennes-preparater bør vurderes særlig nøye
 • Bruk av laksantia?
  • Laxoberal-dråper

Bisacodyl-Na-preparater (Dulcolax® osv)

  • Movicol (makrogol)
 • Bruk av klyster?
 • Tidligere kjente problemer med tarmfunksjon?

 

Ved tvil om obstipasjon alene er årsak til smertene, overvei  CT abdomen/bekken

 

 • Kan behandlingen av obstipasjon anses som adekvat?

 

Kliniske kriterier for mistanke om tarmobstruksjon:

 • Oppkast/brekninger
 • Krampelignende magesmerter
 • Manglende avføring og flatus
 • Utspilt abdomen
 • Anstrengte tarmlyder

 

Ved klinisk manifest ileus og i påvente av videre undersøkelser/ behandling:naso-gastrisksonde, analgetica/antiemetica, i.v. væske.

Gastrokirurgisk tilsyn

 

Utredningsstrategi:

CT abdomen/bekken rekvireres.
Kirurg stiller indikasjon for intervensjon (operasjon, stent, PEG osv.) i samråd med pasienten og 4AC lege.

Kirurgisk behandling av malign tarmobstruksjon skal fortrinnsvis foregå som elektiv operasjon.

Dette må imidlertid avgjøres på individuelt grunnlag og er avhengig av den kliniske situasjon.