NISSY bestilling av pasientreiser, radiografer v. 2.4

Hva er NISSY?

 

NISSY (Nasjonalt Informasjonssystem for Pasienttransport) er et nasjonalt IKT-system for bl.a. bestilling av pasientreiser.

 

NISSY finnes på SUS intranett.

 

 

Hordan skaffe seg brukernavn og passord:

 

Søk på ‹pasientreiser› på Intranett.

Klikk deretter på ‹pasientreiser Helse Stavanger›

 

Under Skjema klikker du på linken ‹Ny bruker i NISSY›

 

Klikk videre på linken ‹Skjema for opprettelse av bruker i NISSY›

 

Fyll ut skjemaet elektronisk og send som mail til
E-post: e-rek@sus.no

 

NB! Passordet varer i 6 mnd. Viktig å huske på å oppdatere passord før fulle 6 mnd er gått

da en ikke får tilgang til NISSY på natt uten gyldig passord.

 

Hvordan bruke NISSY?

 

Se link med navnet «Veileder til elektronisk rekvisisjon for pasienttransport» som viser framgangsmåte for bestilling under fanen ”Relatert”.

Pasientreiser bestilles og behandles elektronisk i NISSY alle dager, hele døgnet.

I røntgenekspedisjonens åpningstid tar lukepersonalet seg av bestilling i NISSY. Henvis pasientene dit.

 

Utenom røntgenekspedisjonens åpningstid gjør radiograf på lab bestillingen.

 

Personale på kveldspoliklinikk bestiller pasientreiser selv. Disse pasientene skal ikke innom til røntgenekspedisjonen men personalet i luken vil være behjelpelig med bestillingen hvis nødvendig

 

Reisende innen Stavanger kommune MÅ ha med rekvisisjonsnummer(12 siffer) som du finner på bekreftelsen på bestilt reise. De må også ha med frikort og legitimasjon under transport.

Pasienten er selv ansvarlig for å bestille/avbestille reisen.

 

For reisende innen Stavanger kommune:  

Rogaland taxi:    51909000
Stavanger taxi:   51909090

Sandnes taxi:     51661600

Sola taxi:           51650444

 

For reisende utenfor Stavanger kommune skal det automatisk sendes transport etter bestilling av transport i NISSY

 

Pålogging:

 

Alle skal ha eget brukernavn og passord.

 

Merknad:

 

Denne framgangsmåten gjelder kun for radiografer ved Avdeling for radiologi, RO.

 

Relaterte prosedyrer:

 

Lukepersonalets prosedyre for NISSY: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)