Barsel 7I-arbeidsoppgaver for jordmor v. 1.0, 09.12.2020

 

 

Jordmors oppgaver på dagvakt:

         Evt. medisinutdeling

         Skrive ut mor og barn, og sørge for at kvinnen får med seg kopi av fødselsrapporten. Gå gjennom fødselsrapport sammen med kvinnen, informere om evt. oppfølging etter hjemkomst

         Ringe helsestasjon ved behov for ekstra oppfølging hjemme

         Signere/ oppfølging av prøvesvar

         Følge opp navlestrengsblod hos Rh.neg kvinner

         Evt.ONEWS måling

         Konferere lege ved behov

         Ammeveiledning

         Ha velkomstsamtale og utreisesamtale

         Evt. fellesundervisning for 1.gangsfødende

         Individuell informasjon og oppfølging av barselkvinnene

         Ta initiativ til oppfølgingsrapport etter barnelegeundersøkelsen sammen med barnepleier

         Dokumentasjon i Natus /dips, rydde i barseloversikt (viktig info øverst)

         Skriftlig og muntlig rapport

         Rydde i avdelingen, fylle på utstyr, sprite overflater etc.

 

Jordmors oppgaver på aftenvakt:

         Evt. medisinutdeling

         Signere/ følge opp blodprøvesvar hos polikliniske og inneliggende pasienter

         Følge opp navlestrengsblod hos Rh.neg kvinner

         Evt.ONEWS måling

         Ha velkomstsamtaler med nyankomne barselkvinner.

         Ammeveiledning

         Dokumentasjon i Natus/ dips, rydde i barseloversikt (viktig info øverst)

         Skriftlig og muntlig rapport.

         Evt utskrivning av mor/barn

         Hjelpe til med hørselstest

         Rydde i avdelingen, fylle på utstyr, sprite overflater etc.

 

 

 

Jordmors oppgaver på natt:

         Evt.medisinutdeling

         Kopiere og klargjøre partogram til kvinner som skal ha utreisesamtale dagen etter

         Signere/ følge opp blodprøvesvar

         Evt.ONEWS måling

         Ha velkomstsamtaler med nyankomne barselkvinner.

         Ammeveiledning

         Hjelpe til med barnestell, 3 timers barn etc.

         Dokumentasjon i Natus og Dips, rydde i barseloversikt (viktig info øverst)

         Rydde i avdelingen, fylle på utstyr, sprite overflater etc.