Søknad om fritak for deltagelse ved ab. prov. inngrep - skjema v. 1.2, 24.07.2019