Pasient informasjon: Trangt urinrør / intern uretratomi dagkirurgisk v. 1.0, 08.06.2020