Spiseforstyrrelse: Krav til henvisninger om delvis bistand til behandling v. 1.0

Krav til henvisninger der Enhet Spiseforstyrrelser bistår annen hovedbehandling.

Bakgrunn

Som Helse Stavanger overgripende ressurs bistår Enhet Spiseforstyrrelser både med selvstendige behandlingsforløp og delforløp under andre enheters behandling. Det gjelder både inneliggende pasienter og pasienter under poliklinisk omsorg. I journalrevisjon 2013 fant man at disse forløpene var mangelfullt dokumentert, og på den bakgrunn anbefalte man å utarbeide en standard for dokumentasjon for disse. Det mest nærliggende er å kreve dette i henvisning.

Krav til henvisning ved deltjenester under andre enheters behandlingsløp:

Pasientens diagnoser

Ansvarlig behandler

Vurdering av suicidalitet og voldsrisiko

Medikasjon

Beskrivelse av pågående behandling: innhold og omfang

Evt endring i dette under vårt tilbud

Effekt av pågående behandling så langt

Vurdering av hva forventet effekt vårt bidrag skal utgjøre i den samlede behandling, og hvordan en kan evaluere om denne effekt er oppnådd.