Hofte/Kne.Pasientinformasjon v. 1.1

VIKTIG! Leses nøye før proteseoperasjon

Ha heftet med deg til 5E for å kunne friske opp instruksjonen flere ganger.

 

Ekstra pasientinformasjon ved operasjon i hofte eller kne

Olav Asserson, overlege og Iris Skeie Steine, avdelingssykepleier – revideret 30.03.2022

 

Ved 5E har vi en forseggjort trykket pasientinformasjonsbrosjyre som skal dekke en del av spørsmålene fra de som opereres med protese i hofte eller kne. I tillegg er dette «Pasientforedraget» laget for å gi en ekstra dypere forståelse av hvordan en bør oppføre seg etter en slik operasjon. Den egner seg også for de som opereres med valgiserende tibiaosteotomi (en spesiell kneoperasjon), og også for de som opereres med skruer, plate eller nagle pga brudd i hoften. Mange poeng er gjentatt flere ganger, og det er pga at de er så viktige.

 

Hva er fast track?

 

I tidligere tider ble de som hadde fått protese i ledd, rådet til å være forsiktige med forskjellige aktiviteter og belastninger, og å ikke presse bevegeligheten. Det var ut fra tanken at en kunne ødelegge noe ved å være for aktiv. En var vanligvis innlagt i sykehus i ca tre uker, og ofte var en deretter på opptreningsinstitusjon i tre uker eller mere. Protesekirurgien var beheftet med en del komplikasjoner, blant annet at protesen kunne gå ut av ledd og at det hos noe utviklet seg blodpropp.

I løpet av dette århundret har en i Norge og internasjonalt i økende grad tatt i bruk begrepene «fast track» og «rapid recovery» om forløpet etter protesekirurgi. Det innebærer at pasientene skal opp på beina så raskt som mulig etter operasjonen. En skal belaste med full tyngde hvis det ikke er noe helt spesielt. En skal forsøke å overstyre det en kjenner av smerte i det opererte leddet. En skal bøye og tøye det en klarer. Liksom andre folk som er i fullt arbeid, skal en være oppe og i aktivitet mesteparten av dagen. En skal dra hjem til seg selv og klare seg selv så snart en mestrer det, og det klarer en oftest i løpet av 1-2 døgn. Vel hjemme er det viktig at en gjør så mye som mulig selv og ikke blir vartet opp av andre.

 

Det har vist seg at en etter innføring av «fast track» forløp har oppnådd at det er en drastisk reduksjon når det gjelder komplikasjoner. Tidligere var protesekirurgi høyrisiko når det gjaldt blodpropp. Med «fast track» er blodpropprisikoen blitt svært lav. Det at protesen går ut av ledd, er også svært sjelden nå, og da er det oftest forårsaket av at noe er satt feil inn. Hos oss går det år og dag mellom hver gang en førstegangs innsatt protese går ut av ledd. Det betyr at hoftene kan bøyes og tøyes så mye en vil, og en kan krysse beina osv.

 

Hos oss reiser en hjem to dager etter operasjonen, og mange reiser hjem allerede dagen etter operasjonen. Helsepersonell har tidligere trodd, og mange pasienter har også trodd, at det er bra å være litt ekstra på sykehuset før en må klare seg selv hjemme. Det viser seg nå at det store flertallet av våre pasienter er overstrømmende fornøyd og tilfreds med det raske forløpet. Det er også mange vitenskapelige studier som har vist at en får færre komplikasjoner, mer fornøyde pasienter og et bedre sluttresultat ved «fast track» sammenlignet med det eldre tradisjonelle forløpet som bygget på mange velmente råd om forsiktighet. En skal altså ikke være på sykehuset mer enn strengt nødvendig.

 

Håndtering av smerten

 

Smerten er fra naturens side tildelt oss som et varsel om at en blir nødt for å ta det litt med ro. Hvis en brekker en arm, så forteller smerten at en skal ta det med ro med armen inntil den er grodd og smerten avtar. Likevel er naturen laget slik at mye av tilhelingsprosessene fungere best dersom en er aktiv innenfor rimelighetens grenser mens skaden gror. Dette gjaldt før moderne kirurgi tok over. Når en opereres med en leddprotese, er leddet umiddelbart like sterkt som det vil være om et år, og da er smerten ikke lenger et nyttig signal, men derimot noe som vil bremse opptreningen hvis en lar smerten få styre.

 

Det er helt sentralt for opptreningen og det å unngå komplikasjoner, at en belaster beinet med full tyngde hvis det ikke er spesielle tekniske problemer som begrenser dette. Vi bruker en blanding av smertestillende som tar bort store deler av smerten. Det som da fortsatt finnes av smerte, skal en forsøke å bagatellisere og overse. Smerten er ikke uttrykk for noe farlig. Det er tvert imot naturlig at en er stiv, støl og øm når en har vært flink med å være aktiv. Når en kommer hjem, skal en bruke de smertestillende medisinene en har fått resept på så lenge det er nødvendig. Det er bedre å bruke smertestillende enn å være passiv pga smerte. Når en merker at de ikke lenger trenges, skal en slutte med smertestillende.

 

Belastning

 

De smertesignalene en får fra det opererte leddet, vil naturlig tolkes som en melding om at en må ta det med ro. Da skal en overstyre dette og belaste fullt likevel. Det finnes spesialtilfeller hvor full belastning skal unngås i starten, men i så fall vil pasienten bli nøye informert om dette. Full belastning gjør at musklene i beina får arbeide og trene normalt. Dette gjør at opptreningen skjer raskt, og dersom en er i gang med full belastning allerede operasjonsdagen, behøver en ikke å miste noe av muskelstyrken pga operasjonen. Da vil det være langt mindre å trene opp sammenlignet med om en avlaster og tar det med ro den første tiden. Når en belaster fullt, vil musklene i leggen arbeide normalt, og da vil pumpemekanismen som hjelper blodet oppover til hjertet, fungere normalt. Blodet sirkulerer godt, og dette gjør at risikoen for å utvikle blodpropp endres fra stor risiko ved avlastning til svært lav risiko ved full belastning. Det viser seg at det også er et poeng det at fotsålen fungerer som en pumpe ved at den presses sammen og tømmes for blod for hvert skritt. Full belastning vil også medvirke til at det blir mindre hevelse i beinet som er operert. Alle får mer eller mindre hevelse, og mye gåing med full belastning er den beste teknikken for å redusere denne hevelsen. Målet er å trene for å oppnå et naturlig gangmønster.

 

Mengde aktivitet

 

En skal fra første stund være så aktiv som en orker. Vanligvis er folk mer eller mindre på beina hele dagen, og en ligger ned først sent på kvelden og står opp igjen tidlig neste dag. Når en er operert med protese, bør en tilstrebe et like høyt aktivitetsnivå som en som er i fullt arbeid. Da vil en få et godt resultat raskt.

 

En og annen gang vil en etter en tids slit med å trene seg opp oppleve motløshet. Ved å stå på videre vil det likevel komme seg, bare en kan opprettholde et så høyt aktivitetsnivå som mulig. Vanligvis tar det ett år å bli helt opptrent, så en må tåle at det underveis er ett og annet som ikke fungerer helt. Spesielt med kneprotese er det ikke uvanlig at en opplever smerte i lengre tid. Det er imidlertid vist at resultatet oftest kommer seg med tiden bare en holder ut.

 

Treningsaktivitet

 

En skal hele tiden presse grensene. Det vil si at en skal være i så mye aktivitet som en orker. Hvis en er trett etter mye aktivitet, så er det naturlig. Dersom en verker i det opererte leddet etter mye aktivitet, så er også det naturlig. Se på tretthet og verk som en bekreftelse på at du har vært flink. Ikke se på det som en straff for «at du har vært for ivrig». Det enkleste er fra første dag å kle på seg og gå ut på tur flere ganger om dagen. En kan ikke gå for mye. Å gå for lite straffer seg ved at resultatet blir dårligere. Å gå i trapper styrker både bein og hjertet og kan gjerne brukes som ekstra trening. Trimsykkel og sykkel utendørs er gode alternativer. Arbeide i hage og turer i natur bør brukes når det er mulig. Svømming er også en god trening. Vent til såret ser rimelig pent ut slik at ikke andre badegjester blir forskrekket.

 

En får også med et skjema med øvelser som en kan gjøre for å få ekstra styrke. Dersom en tidligere har trent på treningsstudio, kan en ta dette opp igjen så snart en mestrer det. Svært tunge øvelser får en ta til med når en får det til.

 

Noen merker at de blir passive og forsiktige når de kommer hjem. De bør ta i bruk den henvisningen til fysioterapeut som alle utstyres med. Da kan en ha kontakt med en fagperson som kan råde, oppmuntre og presse slik at en klarer å komme i gang med og opprettholde et godt aktivitetsnivå. En kan treffes regelmessig og få tildelt hjemmeoppgaver frem til neste treff. Husk at det er trening og aktivitet hele dagen som er viktig. En kort stund hos fysioterapeut et par ganger i uken er langt fra nok trening. Når en merker at en selv klarer å ha mye aktivitet på egen hånd, er det ikke nødvendig å gå til fysioterapeut.

 

Bevegelighetstrening

 

De som har fått hofteprotese, skal bøye i hoften så mye de får til. Beina kan krysses, og det er ingen regler for hvordan en ligger i sengen.

 

De som får kneprotese eller som opereres med valgiserende tibiaosteotomi (en spesiell kneoperasjon), skal trene på å bøye så mye som mulig og å strekke helt ut. God bevegelighet ved siden av smertefrihet er viktig for at en skal bli tilfreds med en kneoperasjon. Sitt på kjøkkenbordet og dingle med beina. Press hælen inn under bordet slik at kneet bøyes maksimalt. Gjør dette ofte. Når du sitter ned, legg gjerne en pute på salongbordet og hvil hælen på denne. Da vil tyngden av beinet føre til at kneet presses ut i strak stilling. Press med musklene i tillegg.

 

Etter at en er operert, vil det utvikle seg hevelse i leddet. Hevelsen øker på i løpet av de første tre døgnene og begynner så å avta. Dette medfører at en på kvelden operasjonsdagen og på formiddagen dagen etter operasjon har minst hevelse. Da er det også lettest å få til god bevegelighet og etterpå holde på den. Derfor er rådet at en fra første stund skal presse bevegeligheten. Hvis det kommer blod i bandasjen, får en bare la det stå til, da bevegeligheten er viktigst. Sykepleier ordner bandasjen når det behøves.

 

Mange har en muskulatur som er forkortet og stiv, og det er viktig å tøye og trene muskulaturen slik at bevegeligheten kan normaliseres.

 

Hva en skal være forsiktig med

 

Det er ikke grunnlag for å fraråde noen aktivitet, men en skal for all fremtid være forsiktig så en unngår å falle. Ved fall kan protesen hoppe ut av ledd og det kan oppstå et brudd i lårbeinet rundt protesen. Unngå å komme i situasjoner hvor du lett kan falle; ute på glatte svaberg, når det er speilglatt ute om vinteren, løse tepper som du lett snubler i, springing i trapper osv. For de som driver idrett, kan det være klokt å være forsiktig med eller avstå fra fotball, håndball og ishockey, dvs kontaktidrett. Der kan en uforvarent takles og få skader på protesen.

Ganghjelpemiddel

 

Prekestol, rullator, krykker og stokker er hjelpemidler en bruker for å holde balansen. En skal unngå å falle. Ut over dette brukes ganghjelpemidlene bare så lenge pasienten selv synes at det er hjelp og nytte i det. Det er beina som skal bære deg. Ganghjelpemiddelet er kun for balansen. Ikke gå foroverbøyd over ganghjelpemiddelet. Løft nesen i sky slik at ryggen rettes ut, men sørg for at du ser gulvet så du ikke snubler.

 

Bilkjøring

 

Hvis en har førerkort og er klar i hodet, kan en kjøre bil så snart en kjenner at en har full kontroll over kjøretøyet. Test det ut i garasjen før du starter.

 

Seksualliv

 

Det du får til og har lyst til å gjøre, får du lov til!

 

Problemer med såret

 

De aller fleste sår er sydd med tråd inne under huden. Da trenger en ikke å fjerne sting. Bandasje trenger en ikke når en er kommet hjem. På sykehuset eller på institusjon tar det seg ikke ut å gå uten bandasje. Men bandasjen er ikke viktig for å unngå infeksjon etter at det har gått et døgn. En kan dusje rett på såret etter to døgn, og en kan legge seg i badekar etter fire døgn.

 

Hvis det er blødning fra såret i starten, skal en likevel stå på og bøye og belaste. Det er bedre at blodet presses raskt ut enn at det blir liggende og langsomt siver ut. En får ikke reise hjem før såret er tørt. Hvis det oppstår problemer med såret etter at en har reist, skal en ta kontakt med oss på proteseposten, og ved stengning hos oss skal en ta kontakt med vakthavende ortoped på SUS.

 

Røyking og alkohol

 

Det er klart vist i forskning at røyking fører til flere infeksjoner, mer sårproblemer og mer smerte. En proteseoperasjon kan være en fin anledning til å gå inn i en røykeslutt.

 

Større mengder alkohol er også noe som øker risikoen for infeksjon etter en proteseoperasjon. Ut over dette, er det klokt for fremtiden å bruke så lite alkohol at en ikke blir ustø på beina. Fall er det vi frykter mest!

 

Lykke til med opptreningen etter din operasjon!