1. Svangerskapsavbrudd- pasientforløp v. 1.1, 01.04.2016
Undersøkelse behandling og oppfølging Info til deg som vurderer svangerskapsavbrudd Prosedyrer for Helsepersonell Lenker Pasient- og pårørendeinformasjon og  opplæring Henvisning fra lege/jordmor/selvhenvisning til Kvinneklinikken Prosesskart