Embolisering av muskelknuter i livmoren- pasientforløp v. 1.2, 18.05.2016
Tilbake Feedback Arteriell embolisering aktuelt? Pas.koord. KK gir tid til innleggelse 4AC Prosesskart