KKs Administrative prosedyrer

KKs Administrative prosedyrer v. 1.44, 28.01.2021

  Oversikt over avdeling Kvinneklinikkens

administrative prosedyrer:

Organisasjon:

Beskrivelse av virksomhet:

Organisering av Kvinne-og barnedivisjonen - beskrivelse

Orientering om Avdeling Kvinneklinikken

 

Funksjons-og stillingsbeskrivelser:

Administrasjonskonsulent Kvinne- og barneklinikken (klinikksjefens sekretær)

Ansvarshavende jordmor FA, 7G, 7H og 7I- Funksjonsbeskrivelse

Assisterende avdelingsjordmor, føde- barselseksjonen

Assisterende avdelingssykepleier gynekologisk seksjon 4AC og seksjon gynekologisk poliklinikk

Avdelingsjordmor

Avdelingsoverlege avdeling Kvinneklinikken

Avdelingssykepleier ved gynekologisk poliklinikk og gynekologisk seksjon 4AC

Fagutviklingssykepleier avd. Kvinneklinikken

Sykepleiefaglig ansvarlig for pasienter innlagt Kvinneklinikken med kreftdiagnose/ mistanke om kreft eller behov for palliasjon

Jordmor med fagansvar for inneliggende gravide v/ Fødeloftet/spesialpost 7H

Forskningkoordinator ved avdeling Kvinneklinikken

Forskningssjef ved Kvinne- og barnedivisjonen

Spesialhjelpepleier/Helsefagarbeider med videreutdanning i barsel og barnepleie

Hjelpepleiere og helsefagarbeidere ved gynekologisk seksjon 4AC

HMS, kvalitet- og pasientsikkerhetskoordinator (HMS-KP) - stillingsbeskrivelse, Kvinne- og barneklinikken

IT/kvalitetsjordmor

Jordmor føde/barselseksjonen

Kodekonsulent Kvinneklinikken

Kreftkoordinator avd. Kvinneklinikken

LIS (lege i spesialisering) ved Kvinneklinikken

Medisinsk kontorfaglig personale ved gynekologisk poliklinikk

Medisinsk kontorfaglig personell føde/barselseksjonen (FA,7G, 7H, 7I) og fødepol./ultralydlab.

Medisinsk kontorfaglig personell ved Kvinneklinikkens ekspedisjon og gynekologisk seksjon 4A/C

Kreftsykepleier gynekologisk seksjon 4AC / gynekologisk poliklinikk

Overleger Kvinneklinikken

Pasientkoordinator avdeling Kvinneklinikken

Jordmor- og sykepleiefaglig koordinator i Kvinneklinikken

Seksjonsoverlege gynekologisk onkologi

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Seksjonsoverlege ved gynekologisk poliklinikk

Seksjonsoverlege ved gynekologisk seksjon 4A

Seksjonsoverlege 7G/7H/fødeloftet

Seksjonsoverlege fødeavdelingen og barselhotell 7I

Seksjonsoverlege fødepoliklinikken og ultralydlaboratoriet

Sykepleier ved gynekologisk poliklinikk

Sykepleiere ved gynekologisk seksjon 4AC

Fagutviklingsjordmor avd. Kvinneklinikken

Undervisningskoordinator avdeling Kvinneklinikken

 

Møter, råd og utvalg:

Faste møter, komiteer og utvalg

Beredskap:

Beredskapsplaner:

1.Beredskapsplan Kvinne- og barneklinikken

Tiltakskort for beredskapsledelsen ved Kvinne - og barneklinikken (ikke for internett)

 

Nødrutiner:

HLR- gjenopplivningsforsøk ved hjertestans og livsforlengende behandling

Nødrutiner nyfødt

Nødrutiner voksen

Resuscitering nyfødte, flytskjema

Resuscitering av gravide og perimortemsectio

 

Brannvern:

4AC og gynekologisk poliklinikk - avdelingsvis plan for brann

7I Barselpost på hotellet. Avdelingens plan for brannvern

7G Barsel avdelingsvis brannplan

Fødeavd. Avdelingsvis Plan for Brannvern

Fødeloftet/ 7H, Avdelingens plan for brannvern

Gyn.eksp. Avdelingsvis plan for brannvern.

Fødepol/ul.lab. Avdelingsvis plan for brann
 

Ledelse:

Mål, strategi og planer:

Målsetting Kvinneklinikken

Målsetting Kvinne-og barneklinikken

Virksomhetsplanlegging/handlingsplaner

 

Drift og personalledelse:

Ansettelse/utlysning Kvinneklinikken

Avspasering/overtid for jordmødre,sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere ved Kvinneklinikken

Ferie/opptjening av timer/avspasering/overtid kontorfaglig tjeneste Kvinneklinikken

Ferieavvikling for jordmødre,sykepleiere og hjelpepleiere ved KK

Konflikter-rutiner Kvinneklinikken

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

Ledelsens gjennomgang – prosedyrer:

Evalueringsrutiner for Føde/barselseksjonen

Evalueringsrutiner for gynekologisk seksjon 4A/4C og seksjon for operativ drift SOP

Evalueringsrutiner Kvinneklinikken

 

Kvalitetsstyring:

Databaser ved Kvinneklinikken

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ved Kvinneklinikken

 

 

Kvalitetsstrategi:

Kvalitetsmål Kvinne-og barnedivisjonen

 

Dokumentstyring:

Utarbeidelse/revisjon og godkjenning av dokumenter i EQS Kvinne-og barneklinikken - Flytskjema

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

KK - Medisinskfaglige (kliniske)prosedyrer (ikke for internett)

Mal for medisinskfaglige prosedyrer Kvinneklinikken

 

 

Avviks/klagebehandling:

Avvik pasientrelatert Kvinneklinikken

 

Forskning og utvikling:

Databaser ved Kvinneklinikken

Forskningsfond, prosjekter etc. avdeling Kvinneklinikken

Forskningsprosjekter- rutiner ved Kvinneklinikken

 

Opplæring av pasienter og pårørende/Informasjonsmateriell:

 

Barsel:

Barsel - Ammeveiledning - sjekkliste - Pasientinformasjon

Barsel - Ammeveiledning - sjekkliste (Engelsk)

Barsel - Amming - Tilleggsernæring til friske nyfødte - Pasientinformasjon

Barsel - Amming - Tilleggsernæring til friske nyfødte - pasientinformasjon (Engelsk)

Barsel - barn - Hørselsscreening nyfødte - pasientinformasjon

Barsel - Barnelege undersøkelse - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)

Barsel - Bilyd - Pasientinformasjon (Norsk- Engelsk)

Barsel - Bilyd poliklinisk kontroll - Pårørende informasjon

Barsel - Bilyd poliklinisk kontroll - pårørende informasjon (engelsk)

Barsel - Brystpumpe utleie - Pasientinformasjon

Barsel - Brystreduksjonsplastikk - Pasientinformasjon

Barsel - Brystreduksjonsplastikk - pasientinformasjon (Engelsk)

Barsel - Brystskjold - Pasientinformasjon

Barsel - Brystskjold - pasientinformasjon (Engelsk)

Barsel - Helsestasjon - Pasientinformasjon

Barsel - Helsestasjon - Pasientinformasjon (English)

Barsel - Hofteleddsdysplasi - Pasientinformasjon

Barsel - Hofteleddsdysplasi - Pasientinformasjon (Engelsk)

Barsel - Morsmelkerstatning - Pasientinformasjon

Barsel - Observasjon av det nyfødte barnet - Pasientinformasjon

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Barsel - RIK - Pasientinformasjon

Barsel - RIK - Pasientinformasjon (Engelsk)

Barsel - Silikoninnlegg - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)

Barsel 7G - Pasientinformasjon

Barsel 7G - Pasientinformasjon (engelsk)

Barselenhet på hotellet 7I-informasjon

 

Barsel - Velkommen til bilirubinkontroll ved Barne- og ungdomspoliklinikken - Pasientinformasjon (norsk/engelsk)

 

 

Fødsel:

Fødsel - Epidural smertelindring under fødsel - Pasientinformasjon

Fødsel - Epidural smertelindring under fødsel - Pasientinformasjon (Engelsk)

Fødsel - Hjemreise før barnelegeundersøkelsen - signatur og informasjon - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)

Fødsel - Igangsetting av fødsel - Pasientinformasjon (Norsk-Engelsk)

Fødsel - Keisersnitt akutt - Pasientinformasjon

Fødsel - Keisersnitt akutt - Pasientinformasjon (Engelsk)

Fødsel - Keisersnitt planlagt. Pasientinformasjon

Fødsel - Keisersnitt planlagt - Pasientinformasjon (Engelsk)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Fødsel - Seteleie-forløsning - Pasientinformasjon

Fødsel - Tanker om fødsel - Pasientinformasjon

Fødsel - Tanker om fødsel og barseltid - Pasientinformasjon (English)

 

 

Gynekologi:

Gynekologi - Blæretreningsprogram - generell pasientinformasjon

Gynekologi - Blæretreningsprogram - generell pasientinformasjon (Engelsk)

Gynekologi - Celleforandringer på livmorhalsen (cervixdysplasi) Konisering - pasientinformasjon

Gynekologi - Celleforandringer på livmorhalsen (cervixdysplasi) vevsprøvetaking - pasientinformasjon

Gynekologi - Celleforandringer på livmorhalsen (cervixdysplasi) vevsprøvetaking - Pasientinformasjon (Engelsk)

Gynekologi - Celleforandringer på livmorhalsen cervixdysplasi konisering - pasientinformasjon (Engelsk)

Gynekologi - Embolisering - Pasientinformasjon

Gynekologi - Embolisering - Pasientinformasjon (Engelsk)

Gynekologi - Fjerning av livmoren via skjeden - Pasientinformasjon

Gynekologi - Fjerning av livmoren via skjeden - Pasientinformasjon (Engelsk)

Gynekologi - Fjerning av livmorslimhinnen (Endometrieablasjon/Endometrial ablation) for kraftige blødninger - Pasientinformasjon (English)

Gynekologi - Fjerning av livmorslimhinnen (Endometrieablasjon)for kraftige blødninger - Pasientinformasjon

Gynekologi - Fremfallsoperasjon - pasientinformasjon

Gynekologi - Fremfallsoperasjon - pasientinformasjon (Engelsk)

Gynekologi - Hysteroskopi - versaskopi - Pasientinformasjon (Engelsk)

Gynekologi - Hysteroskopi-versaskopi - Pasientinformasjon

Gynekologi - Kikkhullskirurgi (fjerning av livmor) - Pasientinformasjon

Gynekologi - Kikkhullskirurgi (fjerning av livmor) - Pasientinformasjon (Engelsk)

Gynekologi - Hysteroskopi-versaskopi - Pasientinformasjon

Gynekologi - Kikkhullsoperasjon (laparoskopi) - pasientinformasjon generell

Gynekologi - Kikkhullsoperasjon (laparoskopi) - pasientinformasjon generell (Engelsk)

Gynekologi - Kjønnsvorter (kondylom) operativ behandling - Pasientinformasjon

Gynekologi - Kjønnsvorter (kondylom) operativ behandling - Pasientinformasjon (Engelsk)

Gynekologi - Laparotomi - Pasientinformasjon generell

Gynekologi - Laparotomi - Pasientinformasjon (Engelsk)

Gynekologi - Permanent kateter gyn postopr - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)

Gynekologi - Kjønnsvorter (kondylom) operativ behandling - Pasientinformasjon

Gynekologi - Preoperativ pasientinformasjon KK SOP

Gynekologi - Preoperativ pasientinformasjon KK SOP (Engelsk)

Gynekologi - TVT og TVTO-operasjon for urinlekkasje - Pasientinformasjon (Engelsk)

Gynekologi - TVTO- operasjon for urinlekkasje - Pasientinformasjon

Gynekologi - Utgreiing for par som ikkje får barn - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)

Gynekologi - Utskrapning (fraksjonert abrasio) - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)

Gynekologi - Ytre genitalia operasjon - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)

Gynekologisk kreft- Til deg som får cellegift mot gynekologisk kreft - pasientinformasjon

Gynekologisk kreft - Til deg som får cellegift mot gynekologisk kreft - Pasientinformasjon (Engelsk)

Gynekologisk kreft - Til deg som har fått cellegift mot gynekologisk kreft- pasientinformasjon

Gynekologisk kreft - Til deg som har fått cellegift mot gynekologisk kreft - Pasientinformasjon (Engelsk)

 

 

Svangerskap:

Svangerskap - Abort - utskrapning - etter abort - pasientinformasjon (Engelsk)

Svangerskap - Abort- utskraping etter abort - pasientinformasjon

Diabetes insulinkrevende-informasjon til gravide

Svangerskap - Hyperemesis - pasientinformasjon

Svangerskap - Hyperemesis - pasientinformasjon (Engelsk)

Svangerskap - Kostråd ved kvalme i svangerskapet - pasientinformasjon

Svangerskap - kostråd ved kvalme i svangerskapet - pasientinformasjon (Engelsk)

Svangerskap - Preeklampsi - Pasientinformasjon

Svangerskap - Preeklampsi - Pasientinformasjon (Engelsk)

Svangerskap - Spontan abort

Svangerskap - Spontan abort (Engelsk)

 

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd generell informasjon

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd generell informasjon (Engelsk)

 

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort utført hjemme - pasientinformasjon

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort utført hjemme - pasientinformasjon (engelsk)

 

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort før uke 9 - pasientinformasjon

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort før uke 9 - pasientinformasjon (engelsk)

 

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort i uke 9-12 - Pasientinformasjon

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort i uke 9-12 - pasientinformasjon (engelsk)

 

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort etter 12.svangerskapsuke

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd Medikamentell abort etter 12. svangerskapsuke (Engelsk)

 

Svangerskap - Tvillinger dichorionale skjema - Pasientinformasjon

Svangerskap - Tvillinger monochorionale/diamnionale skjema - Pasientinformasjon

 

 

Utdanning og opplæring av personell:

Forskningsfond, prosjekter etc. avdeling Kvinneklinikken

Hospitering ved KK: Plan for Hospiterende jordmødre ved føde/barsel

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

Helsepersonell/Opplæringsdokumenter:

Nyansatte KK - e-læringskurs før oppstart

Nyansatte-Introduksjonshefte føde/barsel og seksjons for fostermedisin og svangerskapsomsorg

Leger-orientering til nye leger ved Kvinneklinikken

Nyansettelser-rutiner Kvinneklinikken

Orientering om Avdeling Kvinneklinikken

Årshjul månedens tema - 2022 Kvinneklinikken

Introduksjonshefte for vikarer ved fødeloftet 7H/fødeavdelingen (Ikke tilgjengelig)

Introduksjonshefte for nyansatte 4AC (Ikke tilgjengelig)

Utdanningsplan for leger ved Kvinneklinikken

MTU-plan opplæring leger ved KK

 

 

Pasientbehandling:

Pasientforløp (flytskjema):

1.Blødningsforstyrrelser-menometrorrhagi pasientforløp

Flytskjema håndtering av henvisninger ved gynekologisk poliklinikk

1. Genitalfremfall/descens- pasientforløp

1. Gynekologisk kreftforløp

Henvisningskjeden ved Kvinneklinikken

1. Inkontinens-Urin- pasientforløp gynekologisk poliklinikk

1. Smerter i buk/bekken- pasientforløp avd.Kvinneklinikken

1. Svangerskapsavbrudd- pasientforløp

1.Svangerskap,fødsel og barselomsorg.Pasientforløp

1.Svangerskapskvalme - alvorlig (pasientforløp)

 

Pasientbehandling/administrative rutiner:

Retningslinjer for bruk av jordmor 2 i fødsel

Abort - håndtering av aborterte fostre

Adopsjon

Ammeprosedyre

Akupunktur ved Kvinneklinikken

Arbeidsfordeling for leger på vakt, Kvinneklinikken

Arbeidsfordeling leger gynekologisk sengepost 4AC

Akupunktur ved Kvinneklinikken

Barsel - Utreisesamtale

Barsel - Velkomstsamtale 7G

Velkomstsamtale, Barsel 7I

Barselkvinner - rutiner på barselavdelingen

Cytologiske og histologiske preparater

Diagnose-/prosedyre-operasjons-takst-skjema.Oversikt Kvinneklinikken

Diagnosesetting ved Kvinneklinikken

Diagnose- og prosedyrekoder, retningslinjer for etterregistrering

Dødfødsel/senabort

Epikriseskriving føde/barsel-seksjonen

Erstatningssaker-rutiner Kvinneklinikken

Fast track kirurgi

Fosterdiagnostikk

Fødselsepikrise til helsestasjon, jordmor og fastlege

Nyfødtscreening, registrering i Natus (Ikke tilgjengelig)

Henvisinger/ventelister rutine Kvinneklinikken

HLR- gjenopplivningsforsøk ved hjertestans og livsforlengende behandling

Hospitering ved KK: Plan for Hospiterende jordmødre ved føde/barsel

Hospitering ved Kvinneklinikken

Innskriving i fødejournal med differensiering

Journalopptak før operasjon (Innlagt/fast-track/dagpasient)

Journalrutiner-generelle for Kvinneklinikken

Helsehjelp mot de foresattes vilje

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Nyfødt; registrering av poliklinisk konsultasjon og innleggelse

Operasjonsbeskrivelser,maler for journal

Operativ virksomhet-Rutiner for Kvinneklinikken

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Overflytting til barsel

Koordinator (for oppfølgning av pasientbehandling)

Pasientinformasjon- adm.rutine KK

Postoperative rutiner for Kvinneklinikken

Preoperative rutiner for Kvinneklinikken

Svangerskapsavbrudd - administrative rutiner

Rettsmedisinsk undersøkelse

RUS - Innlagte ved Rogaland A-senter

RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk

RUS - Rogaland A-senter, svangerskapsavbrudd

RUS Kvinneklinikken - Tidligere rusmisbruk

Sectio - postoperativ behandling ved Kvinneklinikken

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Sykmeldingsrutiner ved operasjoner KK

Telefonhenvendelser til Kvinneklinikken fra pasienter og pårørende

Tidlig hjemreise fra fødeavdelingen og fødeloftet

Tilkalling av vakthavende lege ved KK for sykepleiere og jordmødre

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Øyeblikkelig hjelp gynekologisk seksjon (gynpol/4AC)

 

Støttefunksjoner:

IKT:

Databaser ved Kvinneklinikken

Nyfødt; registrering av poliklinisk konsultasjon og innleggelse

 

EPJ- Elektronisk pasientjournal:

Stans i elektronisk journal på føde og barsel

 

Økonomi:

Gaver til ansatte som slutter ved Kvinne-og barnedivisjonen

Honorarer for attester/erklæringer etc. Kvinneklinikken

Kurs og konferanser-dekning av utgifter

Økonomiske/adm.rutiner-polikliniske pasienter

Helse Miljø Sikkerhet:

HMS arbeid ved Kvinneklinikken

HMS-året / lederkalender 2022 - Kvinneklinikken

 

Arbeidsmiljø:

HMS arbeid ved Kvinneklinikken

HMS-året / lederkalender 2022 - Kvinneklinikken

Konflikter-rutiner Kvinneklinikken

 

Sikkerhet:

Tyveri/innbrudd-rutiner Kvinneklinikken

 

Utstyr:

Innkjøp av utstyr- Kvinneklinikken

Laparoscopiutstyr, rutiner for Kvinneklinikken

Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken

MTU-plan opplæring leger ved KK

 

Brukermanualer:

Blodgassmaskin

CTG-apparat

Infusjonspumpe Alaris

Lystgassapparat på fødeavdelingen

Vakuumutstyr ved fødeavdelingen

 

Vedlikehold:

Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken

MTU-plan opplæring leger ved KK

Ultralydprobe renhold - Kvinneklinikken

 

Legemidler:

Antibiotikaprofylakse KK

Glukose/insulindrypp

Legemidler barsel

Medikamentrutiner gyn.pol.

Legemiddelhåndtering ved Føde-Barselavdelingene

Legemidler som brukes ved fødeavdelingene

Perioperative medikamentrutiner

Preoperativ faste. Preoperativ diab.mell.

Sepsisbehandling

Trombosebehandling hos ikke gravide

 

Smittevern/Infeksjonsovervåking:

Meldesystem for infeksjonssystemer

MRSA, ESBL, VRE retningslinjer KK

 

Skjema/Lister (lokale):

Aborttelefonen- mal for telefonhenvendelser

Bilirubinkontroll skjema

Diagnoseskjema svangerskap og fødsel

Diagnose-/prosedyrekoder 4AC 01.01.2016

Diagnoseskjema Gyn. cancer - og premaligne tilstander 4AC og poliklinikk 17.4.2021

Diagnoseskjema nyfødt innlagt KK

Innskriving i fødejournal med differensiering - skjema (nynorsk)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

KONS-skjema for fødepoliklinikk,fødeavdeling og barselposter

KONS-skjema for gyn.pol,dagbeh.,4A og 4C

RUS - opplysningsskjema, fra primærhelsetjenesten

Svangerskapsavbrudd medikamentell abort.Ordineringsskjema hjemmeabort

Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort. Ordineringsskjema 2.trimester

Svangerskapsavbrudd, medikamentelt. Ordineringsskjema < 9uker

Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort. Ordineringsskjema uke 9-12

Måltidsskjema ved bruk av 3 timers stell