Kopi av Pasientinformasjon: Testikkel ligger ikke i pungen / Retentio testis Barn v. 1.0, 25.06.2019