Pakkeforløp - Gynekologisk kreft v. 1.3

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

 

1.      Hensikt: 

Pasienter som henvises med mistanke om eller påvist cervix-, corpus- eller ovarialcancer skal ha pakkeforløp.

Cervixcancer C53Endometriecancer C54Epitelial ovarial-, tube- og peritonealcancer

Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og skal være normgivende.

2.      Omfang:

Fra henvisning er mottatt tilstrebes første fremmøte innen 6 kalenderdager. Utredning tilstrebes ferdigstilt innen 16 kalenderdager etter første fremmøte.  Pasienter som omfattes av pakkeforløp bør ha startet behandlingen innen 36 kalenderdager fra sykehuset har mottatt hevisningen. Noen ganger kan det bli forsinkelser grunnet kompliserende tilstander.  Utredning og behandling skal bestemmes av et multidisiplinært team (MDT) eller klinisk beslutningsmøte som avholdes ukentlig og dokumenteres med notat i DIPS

3.      Ansvar:

Prioriterende lege igangsetter pakkeforløp. Forløpskoordinator blir informert.

4.      Beskrivelse:

         Journalopptak og utredning. Vurder ev kard tilsyn, koloskopi, komorbitet.

         Rekvirer røntgenundersøkelse (se under de enkelte krefttyper) som pakkeforløp. MR og CT undersøkelse må rekvireres hver for seg.

 

 

         Orienterende blodprøver, ev cancermarkører. 

         Cervikal abrasio og pipelle ved spørsmål om ca corp uteri, ev fraksjonert abrasio. MR bekken må tas før fraksjonert abrasio for å unngå feiltolkning. 

         Vurder prøvetaking for histologisk verifisering,for eksempel diagnostisk vaginalpunksjon, biopsi av glandel eller tumor, cytologi av pleuravæske. Det er en fordel å avvente ascitestapping til CT abdomen/bekken er tatt. 

 

 

7.      Kilder/Referanser

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/gynekologisk-kreft/forlopstider-for-gynekologisk-kreft/forlopstider-for-livmorkreft-eggstokkreft-og-livmorhalskreft