Sykepleiefaglig ansvarlig for pasienter innlagt Kvinneklinikken med kreftdiagnose/ mistanke om kreft eller behov for palliasjon v. 1.2, 15.11.2017

Prosedyre Kvinneklinikken ©

Endringer er understreket

 

Kvalifikasjoner:

Videreutdanning i kreftsykepleie / palliasjon / klinisk spesialist med spesialfelt innen gynekologisk kreft / palliasjon.

Relevant praksis innen gynekologisk fagfelt.

Organisatorisk plassering:

Avdelingssykepleier 4AC er nærmeste leder.

Ansvarsområde/hovedoppgaver:

Sykepleiefaglig ansvar for pasienter innlagt med mistanke om kreft / kreftdiagnoser / palliasjon.

Delta i ukentlige tverrfaglige onkologiske møter.

Være kontaktperson / representant for 4AC i ulike fora internt og eksternt innen kreftomsorg / palliasjon.

Stimulere til tverrfaglig samarbeid i forhold til kreftpasienter/ pasienter med behov for palliasjon

Være en ressursperson, direkte og indirekte i særlig komplekse pasientsituasjoner.

Fokus på å høyne den sykepleiefaglige kvaliteten innen kreftomsorg og palliasjon. Være faglig pådriver og stimulere sengepostens personale.

Samarbeid:

Medansvar for opplæring og undervisning i samarbeid med fagutviklingssykepleier.

Annet:

Turnusarbeider.