Barn barsel - KK
Barn barsel - KK
Ammeprosedyre
Amming - kontinuitet mellom 3D, føde/barsel
Barsel - Sondeernæring
Barsel 7G - arbeidsoppgaver for barnepleiere
Barsel-Sjekkliste nyfødte med leppe/kjeve/gane spalte
Bilirubin hos nyfødte på barselavdeling
Bilirubin-kurve (Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte)
Bilirubinkontroll hos sykepleier ved Barne- og ungdomspoliklinikken
Bilirubinkontroll skjema
Flytskjema-Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv-
Fødselsepikrise til helsestasjon, jordmor og fastlege
Helsehjelp mot de foresattes vilje
Hepatitt B, perinatal smitte
Hepatittvaksine
HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel
Hypoglykemi nyfødte/prøvetaking/ernæring/Føde Barsel
Hørselscreening av nyfødte barn
Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling
Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema
Journalføring barsel - jordmor og barnepleier
Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv
Måltidsskjema ved bruk av 3 timers stell
Nyfødte innlagt v/føde-barselpostene KK-ansvar
Nødrutiner nyfødt
Observasjon av det nyfødte barn
Oppfølging av barn etter planlagt hjemmefødsel
Oppfølging blodsukkermåling risikobarn- flytskjema
Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden
Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen (engelsk)
Perinatal Hepatitt C smitte
Plexus brachialis parese
Poliklinisk Bilirubinkontroll Barsel
Resuscitering nyfødte, flytskjema
Rituell omskjæring av gutter
RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk
Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19
Syfilis hos gravid og nyfødt
Thyreoideaprøver i neonatalperioden
Tungebånd-stramt hos nyfødte barn