Diabetes insulinkrevende-informasjon til gravide v. 1.4, 14.12.2012