Informasjon til foreldre ved isolering 3D v. 1.4, 08.03.2021