Pasient informasjon: Korreksjon av skjev penis - dagkirurgisk v. 1.1, 08.06.2020