Behandling av barn med hemangiom - Pasientinformasjon v. 1.2, 27.11.2017