Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen v. 1.1, 19.05.2020

1.     Hensikt: 

Bidra til å trygge og veilede kvinner som har pådratt seg ruptur i bekkenbunnen under fødsel.

 

2.     Omfang:

Informasjonen som blir gitt er aktuell for alle kvinner som har pådratt seg ruptur grad 3 eller 4.

 

3.     Ansvar:

Pasienter med ruptur grad 3 eller 4 henvises av lege til fysioterapi og fysioterapeuten gir pasienten muntlig og skriftlig informasjon. Fysioterapeuten har ansvar for å oppdatere prosedyren og pasientinformasjonen i brosjyrene.

4.     Annet:

Brosyrene «Rift i bekkenbunnen» (norsk) og «Rupture of the pelvic floor» (engelsk), som inneholder tips og trening fra fysioterapeuten, finnes under fanen «Relatert» som ligger over tittelen i dette dokumentet. Dersom det blir tatt utskrift skal A4-arket brettes én gang til en brosjyre.