Hepatitt
Hepatitt v. 1.11

Prosedyre Kvinneklinikken©

Endringer er understreket

 

 

Hepatitt B

Gravide Hepatitt B-virus (HBV)bærere kan smitte fosteret under fødselen, og barnet vil i

opp til 90 % av tilfellene bli kronisk virus-bærer som igjen kan smitte andre. 1/4 av de

smittede barna vil ut­vikle lever­kreft eller dø av levercirrhose. Barna kan beskyttes

dersom de straks etter fødselen får HBV-Immun Globulin samt sin første HBV-

vaksinasjon. Hepatitt B Folkehelseinstituttet

 

Hepatitt C

Hepatitt C virus (HCV) smitter kun ved blodkontakt. Vertikal smitte-overføring til barnet under fødsel er sjelden.  Anvend samme hygieniske forholdsregler som ved HB.

 

HBV: Screening
Alle gravide bør tilbys test for hepatitt B med undersøkelse av HBsAg og anti-HBc under svangerskapet. Prøven bør tas sammen med prøver for hiv og syfilis ved første konsultasjon. Dersom den gravide er risikoutsatt for hepatitt B-smitte under graviditeten (f.eks. gjennom å ta stoff med sprøyter eller har HBsAg positiv seksualpartner) anbefales flere tester under svangerskapet. Følgende gravide skal henvises til spesialist for utredning og ev. behandling:

  • Påvist HBsAg (med eller uten samtidig påvist HBeAg). HBV DNA kvantitering undersøkelse  bør tas og resultatet oppgis i henvisningen.

          Den gravide bør informeres om hvorfor man anbefaler testing i svangerskapet slik at hun kan orientere seg om tilbudet før testing.

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/hepatitt-b---veileder-for-helsepers/#hepatitt-b-og-graviditet

Oversikt over land med høy forekomst av HIV, hep B, hep C og syfilis: oversikt over land med høy forekomst

Tidspunkt for screening (HBV):

Tidligst mulig i svangerskapet.

Svaret bør foreligge før fødsel.

 

Fødsel og amming / Generelt (HBV)

         Hvis mulig: Unngå skalpelektrode, vurder tang fremfor kopp

         Ved forløsning og suturering, bruk doble hansker og Novosyn 2 – 0 HRN35 (butt nål).

         Det tas kun blodgass fra navlesnor ved dårlig barn/mistanke om asfyxi.

         Blod vaskes alltid godt av barnet like etter fødsel og spesielt før injeksjon av vitamin-K, immunglobulin og vaksine.

         Mor kan amme dersom regimet for prøvetaking og vaksinasjon følges.

         Se: Hepatitt B, perinatal smitte

 

Behandling/vaksinasjon (HBV)

Alle nyfødte får tilbud om Hepatitt B vaksine på helsestasjon, men

nyfødt med Hepatitt B positiv mor (positiv HBsAg med eller uten positiv HBeAg) skal ha vaksinasjon og Immunglobulin like etter fødsel: Hepatittvaksine

 

Er det ikke tatt prøve av mor, og foreldrene kommer fra risikolanD

         Rekvirer blodprøver på mor som Ø.Hj. prøver. (Vi leverer selv prøven til mikrobiologen for å få raskt svar.)

         Barn bør få Hepatitt-B-vaksine [Engerix]

         Ikke gi HBIG (Hepatitt-B Immun Globulin) [Umanbig] før evt. pos. HBsAG/HbeAG-svar foreligger

 

HUSK: Ved smitteførende Hepatitt dokumenter smitte i DIPS og Natus.

 

Melding (HBV):

HBsAG positive og/eller HBeAG positive gravide er smittefarlige, de skal meldes til lokale helsemyndigheter og AFIM (Folkehelsa) hvis dette ikke er gjort.  Familiemedlemmer bør vaksineres. Hepatittvaksine

 

Hygieniske forholdsregler (HBV):

Blod, fostervann, placenta og renselse kan være smitteførende. (e-antigenet er mest smittefarlig). Spesielle forholdsregler bør tas ved fødsel (f.eks. unngå skalpelektrode) og i barselseng.

Isolering og Kjemisk og teknisk desinfeksjon (Ikke tilgjengelig)

 

Ref:

 

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/hepatitt-b---veileder-for-helsepers/#hepatitt-b-og-graviditet

 

https://www.fhi.no/publ/2014/to-lag-med-hansker-oker-sikkerheten-for-helsepersonell/

 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009573.pub2/epdf/full