Diagnose-/prosedyre-operasjons-takst-skjema.Oversikt Kvinneklinikken v. 1.3

 

Oversikt over gjeldende  diagnose-/prosedyrekodeskjema for Kvinneklinikken:

 

1. Diagnoseskjema svangerskap og fødsel

 

 

2. Diagnoseskjema nyfødt innlagt KK

 

 

3. Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

 

4. KONS-skjema for gyn.pol,dagbeh.,4A og 4C

 

 

5. KONS-skjema for fødepoliklinikk,fødeavdeling og barselposter

 

 

En kan selv velge om en vil fylle ut krysseskjemaet, eller om en vil fylle ut Kons-bildet selv elektronisk.

 

Det er utlagt kortversjoner av ICD-10 diagnosekoder og operasjons-/prosedyrekodeverk på operasjonsstuen, alle aktuelle undersøkelsesrom, poliklinikker og ekspedisjoner.

Det finnes også bøker med ICD-10-koder, NCSP-prosedyrekodeverk og medisinsk prosedyre-kodeverk (NCMP) i sin helhet bl.a. de fleste undersøkelsesrom, KKs ekspedisjon, og hos leger KK.

 

Det gjelder samme prinsipp for koding av diagnoser, bidiagnoser og operasjons-/prosedyrekoder for polikliniske konsultasjoner som for innlagte pas., pas. til dagbehandling og dagkirurgi.

 

Fra 01.01.2010 falt de fleste takstene bort, - en skal da kun bruke prosedyrekoder og diagnosekoder.

 

Alle kodeverk kan lastes ned fra Internett, for eksempel ved å gå inn på www.kith.no (kompetansesenteret for IT i helsesektoren).

 

Andre relaterete prosedyrer:

Diagnosesetting ved Kvinneklinikken

Epikriseskriving føde/barsel-seksjonen