MTI - SB fagansvarlig ingeniør seksjon informatikk v. 1.0, 09.08.2019

Stilling:                Fagansvarlig ingeniør, seksjon for med. informatikk                               

Avdeling:             Avdeling for med. tekn. og informatikk

1.                            Organisatorisk plassering

                               -               Fagansvarlig ingeniør er direkte underlagt

seksjonsleder, seksjon for med. informatikk

 

2.                            Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver

Fagansvarlig ingeniør har driftsteknisk ansvar for alt medisinsk teknisk/informatikk- utstyr ved seksjonen, hvilket innebærer:

 

                               -               service og drift av seksjonens medisinske informatikksystemer

                               -               utarbeidelse av kvalitetskontrollprosedyrer i samråd med seksjonsleder                                                              samt gjennomføring av disse

                               -               deltagelse i utarbeidelse av risikoanalyser og planer for datasikkerhet og personvern

                               -               rekvirering av ekstern service direkte når dette er påkrevd

                               -               deltakelse i anskaffelsesprosesser

                               -               brukerstøtte

               -               foreta teknisk utstyrsevaluering i forbindelse med innkjøp

 

3.                            Samarbeidsforhold:

                               Fagansvarlig ingeniør skal:

 

                               -               sørge for tilfredsstillende kontakt og samarbeid med utstyrsbrukerne og                                                             utstyrsleverandørene

 

4.                            Generelle bestemmelser:

                a.            Fagansvarlig ingeniør har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

 

b.            Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avd sjef,                                                                         avd for med tekn og informatikk, etter at saken har vært forelagt seksjonsleder.

 

c.             Alt arbeid skal fortrinnsvis utføres innenfor normal arbeidstid, men ansvarsområdets spesielle utstyrssammensetning og driftsform kan til tider nødvendiggjøre overtidsarbeide. Dette må pålegges av seksjonsleder, seksjon for med. informatikk