Stillingsbeskrivelse for sekretær på poliklinikk v. 1.4, 21.06.2021

Stillingsbeskrivelse for sekretær ved poliklinikk medisinsk divisjon

 

1.          Kvalifikasjoner:

 

Må ha:

 

 • 3- årig videregående skole
 • Gode norskkunnskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet.

 

Bør ha:

 

 • Autorisasjon som helsesekretær eller medisinsk sekretær, evt. annen relevant utdanning
 • Gode IT kunnskaper

 

2.          Organisatorisk plassering

 

 • Organisatorisk plassert under kontortjenesten i divisjonen
 • Faglig og administrativt underordnet koordinator ved poliklinikken og kontorfagleder

 

3.          Arbeidsoppgaver

 

 • Pasientdokumentasjon
 • Oppfølging av ”mine arbeidsoppgaver”
 • Innkalling, tilrettelegging og mottak av pasienter
 • Daglig oppgjør i DIPS
 • Telefonbetjening
 • Ajourhold av ventelister
 • Skanning
 • Postfordeling
 • Bestilling av pasienttransport
 • Bestilling av varer
 • Bistå leger, sykepleiere og annet personell ved behov
 • Ansvar for rydding av ventelister for elektive pasienter på post
 • Forefallende kontorarbeid
 • Avdelingsspesifikke gjøremål
  • Kardio: Blodprøvetaking på polikliniske angiopasienter
  • Lunge: Blodprøvetaking på lungedagpost
  • Gastro: Blodprøvetaking på gastroenterologiske pasienter
  • Geriatrisk: Blodprøvetaking ved behov
  • Nyre: Blodprøvetaking på nyrepasienter ved behov
  • ABK: Blodprøvetaking, samt registrering av prosedyrekoder

 

 

Kontortjenestens kvalitet

Holde seg faglig oppdatert

Bidra aktivt i utarbeidelse av et godt tverrfaglig samarbeid

 

4.          Spesielle bestemmelser

 

Vesentlige endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av kontorfagleder, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaver. Slike endringer gis skriftlig.