Oksygen - opplæring barn/foreldre v. 1.2

 

1.    Hensikt

Kvalitetssikre opplæringen/informasjonen som blir gitt når barn skrives ut fra sykehuset med oksygen til bruk i hjemmet.

 

 

2.    Ansvarlig

Sykepleiere på barneklinikken med spesielt ansvar for opplæring av aktuell pasientgruppe/foreldre.

 

 

3.    Rutiner

 

  • Gjennomgang av teori, sikkerhetsrutiner og liknende. Bruk informasjonsheftet «Oksygen i hjemmet», Oksygen, informasjonsmateriell foreldre, som er laget for barneklinikken, som mal for hva som vektlegges.

 

  • Praktisk gjennomgang av aktuelt utstyr. (Konsentrator og/eller oksygenflasker)

 

  • Praktisk øvelse for foreldrene (gassflasker):

              Åpne hovedkran.

              Stenge hovedkran.

              Stille inn ønsket flow.

              Tømme mellomstykke.

              Kople til ”brillekateter” eller maske.

              Åpne og stenge for oksygen, med fokus på å tømme mellomstykket.

 

  • Orientering om bestillings-/leveringsrutiner, og kontaktinformasjon for teknisk assistanse.

 

  • Dele ut informasjonsheftet «Oksygen i hjemmet – barn»{{EQSDocument 10373 new}}

 

  • Dele ut Informasjonshefte fra AGA «Oksygenbehandling, Brukerhåndbok.»

 

  • Orientere om gassleverandørenes internettsider med aktuell litteratur.