Tungebånd-stramt hos nyfødte barn v. 1.4, 22.10.2019

Prosedyre Barne- og Kvinneklinikken SUS ©

Det skal være medisinsk indisert å klippe tungebåndet pga fare for infeksjon og blødning. 

Klipping av tungebånd (frenuloplastikk) for å bedre ammevansker er anbefalt i nasjonal ammeveileder, men er også omdiskutert.

Stramt tungebånd vil kunne føre til dårlig sugeteknikk hos barnet, smerter hos mor ved amming og for tidlig avsluttet amming. Det kan også medføre talefeil hos barnet. 

Indikasjoner for å klippe tungebåndet/frenuloplastikk hos nyfødt er: 

”Nipple feeding and niple pain” i tillegg til at tungebåndet er synlig forkortet med hjerteformet tunge/barnet får ikke tungen over gummene. 

Det skal altså foreligge både smerter ved amming og at barnet gnager på brystvorten uten å ta skikkelig tak. Dette samsvarer med referanser og studier som nasjonalt ammeveileder legger til grunn for å anbefale frenuloplastikk/tungebåndsklipping.  

Dersom det foreligger forkortet tungebånd, skal foreldre informeres av barnelege om dette og eventuelt konsekvenser ved å ha forkortet tungebånd. Foreldre skal også informeres om at det foreligger en liten blødningsfare og infeksjonsrisiko ved behandlingen. Barnet skal deretter henvises til ØNH-lege før utskrivelse fra barsel. 

Smertelindring ved inngrepet er at barnet ligger med god støtte, smokk og sukkervann 2 min før klipping.

Ved spørsmål om vurdering av tungebånd etter utskrivelse skal barnet henvises til ØNH poliklinikk. Dette kan gjøres av helsesykepleier.

 

Referanser:

Donna T et al, Hogan et al, Ballard et al, Hazelbaker assessment tool